การรับวัคซีนฯ เข็ม 3 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา [ตามความสมัครใจ]

ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็ม 3 : ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กำแพงเพชร

สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับวัคซีน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ตามความสมัครใจ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร

สิ่งที่ต้องนักเรียนเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชน

  • ใบยินยอมการฉีดวัคซีน ที่ผู้ปกครองเซ็นต์เรียบร้อยแล้ว

  • ปากกา 1 ด้าม

การแต่งกาย

  • นักเรียนทุกระดับชั้น แต่งกายชุดพลศึกษา

  • สำหรับ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ไม่มีชุดพลศึกษา ให้แต่งกายชุดนักเรียน

ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนฯ ให้ผู้ปกครองลงชื่อ และนำมายื่นที่จุดลงทะเบียนก่อนการรับวัคซีน

หมายเหตุ.. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอให้คอยติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียนวัชรวิทยา
โรงเรียนวัชรวิทยา เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ตามความสมัครใจ


โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กำแพงเพชร


ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โดย รับลงทะเบียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น

ติดตามข่าวสารที่ https://www.wr.ac.th

และ line กลุ่มระดับชั้น


*** กรณีที่มีการติดเชื้อและหายแล้ว จะยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ จะต้องเว้นระยะออกไปอีก 3 เดือนค่ะ

กรณีขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 3

ท่านสามารถตรวจสอบได้จากชีตแยกระดับชั้นตามที่ปรากฎ โดย โปรแกรมจะ Update อัตโนมัตทุก ๆ 5 นาที

กรณีขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อที่

สำหรับผู้ดูแลระบบ เข้าตรวจสอบและแก้ไข