ระบบส่งงานอัตโนมัติ : Job submission system

วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 @wr.ac.th only

ระบบส่งงาน

ส่งงาน [สำหรับนักเรียน] ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

[กรุณาเตรียมไฟล์ให้พร้อมก่อนส่งทุกครั้ง]

ตรวจสอบสถานะการส่งงาน

[สำหรับนักเรียน] Ref.ทุก 5 นาที [Web apppication]

ระบบตรวจสอบคะแนน

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - 5/7 (คลิกเพื่อเข้าหน้าระบบคะแนน)

สำหรับคนคลูคลู (ครูนายเท่านั้น)

การสอบปลายภาค 1/2565 - 26 กันยายน 2565 และการสอบแก้ตัว - ปรับคะแนนสอบ

คำชี้แจง - การสอบแก้ตัวปลายภาคเรียน 1/2565 นักเรียนจะต้องสอบให้ได้ 40 ข้อ แล้วแคปคะแนน แชทส่วนตัวเพื่อขอปรับคะแนนสอบปลายภาค โดยจะปรับให้เป็น 12 คะแนน (สำหรับครูนายเช็ค)

การสอบกลางภาค 1/2565 - สอบแก้ตัว สอบปรับคะแนน

การสอบแก้ตัวกลางภาคเรียน 1/2565 นักเรียนจะต้องสอบให้ได้ 40 ข้อ แล้วแคปคะแนน แชทส่วนตัวเพื่อขอปรับคะแนนสอบกลางภาค โดยจะปรับให้เป็น 12 คะแนน (สำหรับครูนายเช็ค)

การสอบปรับคะแนนเก็บ

ปรับคะแนนเก็บ !!! แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โดยสอบให้ได้ 27/30 แล้วแคปคะแนน แชทส่วนตัวเพื่อขอปรับคะแนนได้ครับ โดยจะปรับให้เป็น 24 คะแนน

กิจกรรมกลุ่ม Pitch เล่าเรื่อง 2475 - ปัจจุบัน : คนตายไม่จำ คนอยู่ไม่ลืม

ระบบส่งงานกลุ่ม

 • งานชิ้นที่ 1 นำเสนอ 2475 - ปัจจุบัน

 • (5/4 จำนวน 8 กลุ่ม)

  • 2475

  • 2516

  • 2519

  • 2535

  • 2549

  • 2553

  • 2557

  • ปัจจุบัน

 • (5/5 และ 5/7 จำนวน 8 กลุ่ม)

  • 2475

  • 2516

  • 2519

  • 2535

  • 2549

  • 2553

  • 2557

  • ปัจจุบัน

 • (5/6 จำนวน11 กลุ่ม)

  • 2475

  • 2516

  • 2519

  • 2535

  • 2549

  • 2553

  • 2557

  • ปัจจุบัน

  • สิ่งที่น่าสนใจ (1)

  • สิ่งที่ห้ามพูด (1)

  • สิ่งที่เป็นกระแสโลก (1)


 • ตัวอย่าง PITCH DECK ม.5/7 กลุ่ม 2

 • ตัวอย่าง PITCH DECK ม.5/7 กลุ่ม 6 ตุลา

ความรู้ก่อนเริ่มกิจกรรม

ความรู้ก่อนเริ่มกิจกรรม