เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย กับครูพี่นายด์

คลังข้อสอบนี้เกิดขึ้นจากการสืบค้นผ่านทางสังคมออนไลน์ มีผู้แจกไฟล์ และอื่น ๆ โดยผู้จัดทำเว็บไซต์มีความประสงค์เผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น

โดยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ [สทศ.] ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ผ่าน www.niets.or.th

ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูล สำหรับเป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ  --ขอบคุณมากครับ--

สาระความรู้ PAT5

เทคนิคเตรียมสอบ PAT5

PAT 5 สอบอะไรบ้าง ?

เทคนิคการทำข้อสอบ PAT5 

ทำในส่วนที่ใช้เวลาไม่นาน สามารถทำได้ในเวลาที่รวดเร็วก่อน พาร์ทที่ใช้เวลามาก ควรทำหลังสุด

พาร์ทสังคมไม่ยาก อิงจากสถานะการณ์ปัจจุบัน

พาร์ทภาษาไทยเน้นการอ่าน วิเคราะห์ และการอ่านจับใจความ

พาร์ทคณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐาน บวกลบคูณหาร เทียบบัญญัติไตรยางค์ และเลขอนุกรม