บทเรียนออนไลน์ ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 6 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 6 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว

กฎหมายครอบครัว, กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส หรือ กฎหมายความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็นขอบเขตของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องครอบครัวและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

for nine : ppt(1) ppt(2)

แบบฝึกหัดการวินิจฉัย Learning unit 6 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว (ฉบับ 2565)

  • กิจกรรมทดลอง - ทดสอบเบื้องต้น การวินิจฉัยและการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายครอบครัว (ครั้งที่ 1)


คำถามสำหรับนักเรียนทดลองฝึกหัดการวินิจฉัยทางกฎหมาย (On-site) : กฎหมายครอบครัว : การหมั้น คลิกเพื่อเปิดเอกสาร link สำรอง (@wr.ac.th)

ทดสอบการวินิจฉัยทางกฎหมาย (การบ้านรายบุคคล : TAKE HOME) : กฎหมายครอบครัว : การหมั้น คลิกเพื่อเปิดเอกสาร link สำรอง (@wr.ac.th)

  • กิจกรรมทดสอบ การวินิจฉัยและการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายครอบครัว (ครั้งที่ 2)

  • กิจกรรมทดสอบ (กลุ่ม 3 คน จากการสุ่มวงล้ออิสระ) การวินิจฉัยและการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายครอบครัว


ทดสอบการวินิจฉัยทางกฎหมาย (TAKE HOME 2 ) : กฎหมายครอบครัว : การสมรส คลิกเพื่อเปิด PDF link word

ทดสอบการวินิจฉัยทางกฎหมาย (TAKE HOME 3) : กฎหมายครอบครัว : ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา คลิกเพื่อเปิด PDF link word

ทดสอบการวินิจฉัยทางกฎหมาย (TAKE HOME 4) : กฎหมายครอบครัว : การสิ้นสุดการสมรส และบิดามารดาบุตร คลิกเพื่อเปิด PDF link word

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 6 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว (ฉบับ 2564)

หน่วย 6 กฏหมายว่าด้วยครอบครัว.pdf

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 6 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว คลิกเพื่อดาวน์โหลด ฉบับ 2564

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit 6 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยงานทางกฎหมาย


ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73