บทเรียนออนไลน์ ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

  • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • เอกสารประกอบการเรียน

  • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

  • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

  • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

หน่วย 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น Part1.pdf

Part 1.1 ความรู้เบื้องต้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น Part2.pdf

Part 1.2 ผู้มีบทบาทระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น ส่วน 1.3.pdf

Part 1.3 ผลประโยชน์ระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น Part6.pdf

Part 1.6 ความเป็นจริงในการเมืองระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น