บทเรียนออนไลน์ ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Learning unit 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

Learning unit 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

  • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 องค์กรระหว่างประเทศ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • เอกสารประกอบการเรียน

  • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

  • ใบงาน


  • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 องค์กรระหว่างประเทศ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วย 4 องค์กรระหว่างประเทศ.pdf

ไฟล์สรุปองค์กรระหว่างประเทศ ฉบับรวบรัด ไฟล์ที่ 1 คลิกเพื่อเปิดเอกสาร