UNIT 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์

(เก็บ POINT วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ และข้อสอบการให้เหตุผลทางกฎหมาย)

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์

Learning unit 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์

เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนสามารถ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่จำเป็น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมาย เพื่อนำไปใช้ในการตีโจทย์การใช้เหตุผลทางกฎหมาย

 3. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลา (เรียน 18 + สอบ 2) ชั่วโมงประกอบด้วย 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

 1. เก็บ Point นิติศาสตร์

 2. ตะลุยข้อสอบกฎหมายจากสนามสอบจริง

 3. ตีโจทย์การใช้เหตุผลทางกฎหมาย

แล๊คเซอร์สอนฉบับออนไลน์ (เผื่อใครตามไม่ทันดูได้ที่นี้ คลิกเลย)

(1) เก็บ Point นิติศาสตร์

(2) ตะลุยข้อสอบกฎหมายจากสนามสอบจริง

 • เอกสารประกอบการเรียน TOPIC (2) : ตะลุยข้อสอบกฎหมายจากสนามสอบจริง

  • EP 1 เตรียมพร้อมพิชิต A-Level SOC [1] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

  • EP 2 เตรียมพร้อมพิชิต A-Level SOC [เอกสารเสริม 2] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • แบบทดสอบหลังเรียน TOPIC (2) : ตะลุยข้อสอบกฎหมายจากสนามสอบจริง

(3) ตีโจทย์การใช้เหตุผลทางกฎหมาย

 • เอกสารประกอบการเรียน TOPIC (3) : ตีโจทย์การใช้เหตุผลทางกฎหมาย

  • EP 1 เตรียมพร้อมพิชิตข้อสอบวิชาเฉพาะทางนิติศาสตร์ [ชุด 1] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

  • EP 2 เตรียมพร้อมพิชิตข้อสอบวิชาเฉพาะทางนิติศาสตร์ [เอกสารเสริม ชุด 2] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • แบบทดสอบหลังเรียน TOPIC (3) : ตีโจทย์การใช้เหตุผลทางกฎหมาย

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ทางเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์รายวิชา

วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. 24 ตุลาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RaphiTU

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย กลุ่มนิติวิชาการ - Law TU Academic Assistance Center

 1. วิชาเฉพาะความถนัดทางนิติศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสำคัญไม่แพ้วิชา GAT เชื่อมโยง เพราะในรอบ 3.1 วิชาเฉพาะจะมีค่าน้ำหนักมากถึง 70%

 2. วิชา GAT เชื่อมโยง วิชานี้เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากสำหรับการสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ มธ. เพราะเป็นวิชาที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ ทั้งรอบ 3.1 และ 3.2 เลย