การสอบปลายภาค 1/2564 [นอกตาราง]

Click ที่รูปภาพสีแดง เพื่อเข้าทำแบบทดสอบปลายภาค (ใช้อีเมลของโรงเรียนวัชรวิทยา (username@wr.ac.th เท่านั้น) จำกัดการทำได้ 1 ครั้ง และระบบจะไม่จำคำตอบและค่าที่กรอกไป  กรณีรีเฟรซหน้าจอหรือกดออกก่อนส่งคำตอบ คำตอบที่ตอบไว้ทั้งหมดจะหายไป

สอบวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. เวลา 120 นาที

สอบแก้ได้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น.

ตรวจสอบสถานะการทำแบบทดสอบ คะแนน ได้ที่นี้  (ดูได้เฉพาะผู้ใช้ในโรงเรียนวัชรวิทยา (username@wr.ac.th เท่านั้น)   สำหรับครูนายดูที่นี้

งานเพิ่มคะแนน (ไม่บังคับส่ง) : แล๊คเชอร์ครึ่งภาคเรียนที่ 1/2564 (ครึ่งหลัง) ในรูปแบบไฟล์ PDF  

UPDATE : ส่งงานวันสุดท้ายไม่เกินวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. หากเกินกำหนดจะไม่พิจารณาคะแนนให้

งานชิ้นที่ 1 : แล๊คเชอร์ครึ่งภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบไฟล์ PDF  

UPDATE : ส่งงานวันสุดท้ายไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.

การสอบกลางภาค 1/2564 [นอกตาราง]

คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบกลางภาค 1/2564 [นอกตาราง]

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 10 ข้อ จำนวน 12 หน้า คะแนนรวม 50 คะแนน ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7+7+2 วัน  ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์


คำอธิบายลำดับขั้นตอน


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]

ไม่ใช้ ---- ตรวจสอบสถานะการทำแบบทดสอบได้ที่นี้  (ดูได้เฉพาะผู้ใช้ในโรงเรียนวัชรวิทยา (username@wr.ac.th เท่านั้น)   สำหรับครูนายดูที่นี้