ข่าวเก่า - OLD NEWS

8 ม.ค. 2565 - แจ้งนักเรียนทุกคนกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 กำหนดสอบในช่วงวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ขอให้นักเรียนศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานระบบการสอบกลางภาคดูได้จาก https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/wronline/student ดูวีดีโอแนะนำการใช้งาน https://youtu.be/3D4FlaIJyNA หากมีปัญหาจำรหัสผ่านเข้าใช้งานไม่ได้ ติดต่อทาง https://lin.ee/W1MJYx2 แจ้งข้อมูลชื่อ - สกุล ชั้น เลขประจำตัวนักเรียน ทิ้งไว้ แล้วรอการตอบกลับ 1 - 3 วัน ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตรวจสอบตนเองให้เรียบร้อยก่อนถึงวันสอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค และรักษาสิทธิของตนเองนะครับ ขอบคุณครับ

23 ก.ย. 2564 - แจ้งนักเรียนทุกคนกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 กำหนดสอบในช่วงวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 (เว้นวันที่ 13 ตุลาคม 2564) ขอให้นักเรียนศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานระบบการสอบปลายภาคดูได้จาก https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/wronline/student ดูวีดีโอแนะนำการใช้งาน https://youtu.be/3D4FlaIJyNA หากมีปัญหาจำรหัสผ่านเข้าใช้งานไม่ได้ ติดต่อทาง https://lin.ee/W1MJYx2 แจ้งข้อมูลชื่อ - สกุล ชั้น เลขประจำตัวนักเรียน ทิ้งไว้ แล้วรอการตอบกลับ 1 - 3 วัน ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตรวจสอบตนเองให้เรียบร้อยก่อนถึงวันสอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค และรักษาสิทธิของตนเองนะครับ ขอบคุณครับ

25 ส.ค. 2564 - ประกาศคะแนนสอบกลางภาค และคะแนนข้อเขียน วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ชั้น ม.5/4 - 6 แล้ว

ประกาศสำคัญ : กำหนดการสำคัญที่นักเรียนต้องทราบ

 • 16 - 20 สิงหาคม 2564 - สอบภาคเรียนที่ 1/2564


30 ก.ค. 2564 - ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียน รร วัชรวิทยา ที่ผ่านเข้ารอบในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็น 15 ทีมสุดท้าย ได้รับทุนสนับสนุน 3000 บาท ในเบื้องต้น ประกอบไปด้วย นายภูวเดช วงศ์รัฐธนา ม.5/6 , นายศรุต อินทร์แก้ว ม.6/6 และ นางสาวมนัสชนก คำสร้อย ม.6/6 โดยนักเรียนได้เลือกนำเสนอเรื่องราวในประเด็นที่ว่า " Speak out ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศ"

30 มิ.ย. 2564 - ขอแสดงความยินดี กับนายธนกิต คำทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 แผนการเรียนศิลป์นิติ-รัฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัลมูลค่า 20000 บาท จากการประกวดเผยแพร่องค์ความรู้ ในหัวข้อ "บ้านเมืองสุจริต"

 • นักเรียนร่วมทีม : นายภูวเดช วงศ์รัฐธนา นางสาวณัฐภัทร หนองหลวง นายธนาธิป ปิ่นจุไร

 • ครูที่ปรึกษา : ครูศุภจิต จันทรี , ครูมงคล สุขีลักษณ์

 • บทลำตัดโดย : ครูพรสรร ใจของ

13 มิ.ย. 2564 - ประกาศตารางเรียน 1/2564 ฉบับแก้ไข ตารางเรียนสำหรับนักเรียน 1/2564 แก้ไข ตารางสอนสำหรับครู 1/2564 แก้ไข


28 พ.ค. 2564 - ช่องทางเข้าเรียนออนไลน์

 1. การสดสดผ่าน Google meet

 2. การทบทวนบทเรียน ส่งงาน ทดสอบ และอื่น ๆ ผ่าน WR e-Learning โดยระบบ Moodle https://moodle.wr.ac.th/

ทั้งนี้ หากมีปัญหาการใช้งานอีเมล์ ติดต่อ https://lin.ee/W1MJYx2 หรือ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วัชรวิทยา

28 พ.ค. 2564 - ประกาศตารางเรียน 1/2564 ตารางเรียนสำหรับนักเรียน 1/2564 ตารางสอนสำหรับครู 1/2564

27 พ.ค. 2564 - ความคืบหน้าของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ ศบค.กพ. ในวันพรุ่งนี้ [28 พ.ค. 2564] หากได้รับอนุมัติ จะเปิดเรียนในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ในรูปแบบ On-Site หากไม่ได้รับอนุมัติ จะมี 2 กรณี คือ

 • เลื่อนเปิดภาคเรียนไปเป็น 14 มิ.ย. 2564 ในรูปแบบ On-Site

 • หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะเปิดเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ในรูปแบบ Online

ขอให้ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนนะครับ

27 พ.ค. 2564 - ขณะนี้ระบบ G-MAIL ของโรงเรียนวัชรวิทยา [@wr.ac.th] สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศสำคัญ : กำหนดการสำคัญที่นักเรียนต้องทราบ

 • 17 พฤษภาคม 2564 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2564


ประกาศสำคัญ : กำหนดการสำคัญที่นักเรียนต้องทราบ

 • 1 มิถุนายน 2564 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2564


1 พ.ค. 2564 - อบรม Google คลิก https://sites.google.com/view/gegapacthailand


17 เม.ย. 2564 - ให้นักเรียนชั้น ม.5/1 - ม.5/7 ที่นำเสนอผลงาน ได้แก่

 1. นำเสนอผลงาน 7 ม.ค. 2564

 2. นำเสนอรร.พระราชทาน 2 ก.พ. 64

เข้าไปดาวนโหลดเกียติบัตรนำเสนอผลงาน ที่ คลิกที่นี้

09 เม.ย. 2564 - ประกาศคะแนน 100 คะแนน พร้อมตัดเกรด (ทางการ) ที่ https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/score/2563-2

02 เม.ย. 2564 - ประกาศคะแนน 100 คะแนน พร้อมตัดเกรด (ไม่เป็นทางการ) ที่ https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/score/2563-2

นักเรียนคนใดที่ยังขาดส่งงาน ขาดสอบปลายภาค กรุณาติดตามด้วยนะครับ


28 มี.ค. 2564 - แนวข้อสอบปลายภาค 2/2563 ขอให้โชคดีในการสอบ

27 มี.ค. 2564 - ประกาศคะแนนเก็บล่าสุดเมื่อ 24 มีนาคม 2564 เวลา 22.40 น.

https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/score/2563-2

 • คะแนนครบทุกจุด

 • ปรับสีสถานะเรียบร้อยแล้ว โดย

  • สีแดง คือส่งงานไม่ครบ หรือส่งครบแต่ต้องดำเนินการติดต่อครูผู้สอน

  • สีเขียว คือ ครบแล้ว

 • ใครที่ขาดงาน คะแนนไม่ครบ หรือจะสอบถาม ติดต่อ่านช่องทางต่าง ๆ นะครับ

 • 6 มี.ค. 2564 อบรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ

 • 10 - 11 มี.ค. 2564 สอบ Pre O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • 13 มี.ค. 2564 ค่าย IS ม.5

 • 13 - 14 มี.ค. 2564 สอบ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิกรายละเอียด)

 • 15 - 24 มี.ค. 2564 ติวสอบ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตลอดวัน)

 • 20 - 23 มี.ค. 2564 สอบGAT/PAT ปีการศึกษา 2564 (คลิกรายละเอียด)

 • 22 - 26 มี.ค. 2564 สอบปลายภาค ม.3

 • 27 - 28 มี.ค. 2564 สอบ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คลิกรายละเอียด)

 • 29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

 • 3 - 4 เม.ย. 2564 สอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 (คลิกรายละเอียด)

28 ก.พ. 2564 - หัวข้องานรายบุคคล วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ (A3)

 • รูปแบบอินโฟกราฟิก (ส่งไฟล์ภาพพร้อมงานพิมพ์) กำหนดส่งงาน (ฉบับสมบูรณ์) วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.

 • ส่งไฟล์ทาง E – Mail ที่ stc.nsru@gmail.com หัวข้อ ส่งงานรัฐกิจ ส 30231 ตามด้วย เลขที่และชื่อนักเรียน ตัวอย่างเช่น

   • ส่งงานรัฐกิจ ส 30231 (43) นางสาวสุพิชญา สุพิชยา

 • ส่งงานพิมพ์ใส่กระดาษ A3 พิมพ์แบบสี จำนวน 1 แผ่น ส่งด้วยตนเองที่ครูเท่านั้น

 • ข้อกำหนดงาน

  1. นักเรียนจะต้องส่งงาน จำนวน 3 ครั้งขึ้นไป โดยแบ่งเป็น

   • การตรวจเนื้อหางาน

   • การตรวจร่างการจัดทำ (1)

   • การตรวจงานขั้นสุดท้าย

  2. หากนักเรียนคนใดไม่เสนองานตามขั้นตอน จะพิจารณาไม่รับงานของนักเรียน และปรับคะแนนเป็น 0 คะแนน

28 ก.พ. 2564 - ประกาศหัวข้อการดีเบต (ลักษณะแบบโต้วาที) วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ

 1. การบริหารรัฐกิจของรัฐบาลไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 กำหนด วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 คาบ 1 - 2

 2. การบริหารรัฐกิจของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาระบบราชการของรัฐบาลไทย กำหนด วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 คาบ 5 - 6

 3. การบริหารรัฐกิจของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาปัญหาการบริหารรัฐกิจ ด้านการจัดการศึกษาของชาติ กำหนด วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 คาบ 1 - 2

18 ก.พ. 2564 - โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ 2564 วันตรุษจีน และงานสังสรรค์ปีใหม่ชั้นเรียน

18 ก.พ. 2564 - เชิญชวนคุณครูและนักเรียน ใช้บริการ WR e-Learning ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Learning Management System) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ และสามารถใช้เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยให้บริการระบบสำหรับครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนวัชรวิทยา คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ https://moodle.wr.ac.th/

17 ก.พ. 2564 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตามโครงการวัชรวิทยา Pre M.1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดการสอบในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อและดูกำหนดการ

10 ก.พ. 2564 - แจ้งนักเรียนชั้น ม.5/1 - ม.5/5 วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ และ ชั้น ม.5/6 วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ สามารถตรวจสอบคะแนน 50 คะแนนแรก (ทางการ) ที่ ระบบคะแนน 2/2563

6 ก.พ. 2564 - โครงการวัชรวิทยา Pre M. 1 ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์... 🙂http://122.154.164.90/pre-wr/

6 ก.พ. 2564 - โรงเรียนวัชรวิทยา​ ได้รับรางวัลระดับ​เหรียญทอง​ การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 41 ชมผลงานได้ที่ https://youtu.be/Rlet6iZkzSY ชมผลงานเพิ่มเติมที่ ด.เด็กสร้างภาพ : Short film


2 ก.พ. 2564 - แจ้งนักเรียนชั้น ม.5/1 - ม.5/5 สามารถตรวจสอบคะแนน 50 คะแนนแรก และรายชื่อผู้ที่ต้องสอบซ่อมที่ ระบบคะแนน 2/2563

 • สำหรับการสอบซ่อม สำหรับห้อง 5/2 - 5/5

  • ใครที่ได้เกิน 10 คะแนน แต่ไม่ถึง 12 คะแนน ให้ทำ Mind mapping สรุปความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา 8 ตอน ลงในกระดาษเอ 3 ตามตัวอย่างที่จะลงให้ หากงานไม่เรียบร้อย ขออนุญาตไม่รับงาน

  • ใครที่ได้ต่ำกว่า 10 คะแนนลงไป ให้ทำ Mind mapping สรุปความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา 8 ตอน ลงในกระดาษเอ 3 ตามตัวอย่างที่จะลงให้ เมื่อทำเสร็จ ให้นำมาส่งพร้อมสอบซ่อมที่ครูนายนะครับ

 • สำหรับ 5/1 จะชี้แจงวิธีการแก้ในชั้นเรียน เนื่องจากเจอพรุ่งนี้ (3 ก.พ. 64)

 • ทั้งนี้ นักเรียนที่ไม่ประสงค์จะแก้ ก็ไม่เป็นอะไรนะครับ แต่ข้าพเจ้าขอยึดคะแนนตามที่กรอกไว้ในสมุดคะแนนในการส่งเกรดที่วิชาการ ดังนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนในการดำเนินการติดตาม เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับ

24 ม.ค. 2564 - สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ที่ต้องการทดลองทำข้อสอบกลางภาค 2/2563 กำหนดให้เข้าระบบ วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.

24 ม.ค. 2564 - แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสามารถเข้าไปอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบได้ ตามช่องทางดังนี้

22 ม.ค. 2564 - กำหนดประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 18 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

22 ม.ค. 2564 - กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 คลิกเพื่อดูตารางสอบ

16 ม.ค. 2564 - กิจกรรมปาฐกถาและเสวนา วันครู พ.ศ. 2564 พบกับกิจกรรมปาฐกถาและเสวนาวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 การปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 4 เรื่อง “พลังครูไทย วิถีใหม่” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช และการเสวนาในหัวข้อ “ทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อครูยุคดิจิทัล เรื่อง ศาสตร์พระราชา” , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “10 ครู ผู้สร้าง”, การเสวนา “ครูวิถีใหม่ผู้สร้าง” (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

17 ม.ค. 2564 - ในช่วงวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 ห้ามนักเรียนเข้าห้องพักครู (327) ก่อนได้รับอนุญาต เนื่องจากอยู่ในช่วงการจัดทำข้อสอบกลางภาค 2 - 2563

16 ม.ค. 2564 - วันครูแห่งชาติ

7 ม.ค. 2564 - เลื่อนการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานออกไปอย่างไม่มีกำหนด

4 ม.ค. 2564 - ให้นักเรียนชั้น ม.5/6 วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ เข้าร่วมGoogle Classroom ตาม link ที่กำหนดครับ (ใช้บัญชี gmail รร.) คลิก https://classroom.google.com/c/MjQ5NjgzODM4Mjkz?cjc=kloyfme หรือกรอกรหัสห้อง kloyfme

4 ม.ค. 2564 - ให้นักเรียนชั้น ม.5/1 - 5/5 วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ เข้าร่วม Google Classroom ตาม link ที่กำหนดครับ (ใช้บัญชี gmail รร.)

กดเข้าทุกคนนะครับ เตรียมความพร้อม


1 ม.ค. 2564 - สวัสดีปีใหม่ 2564

ประกาศสำคัญ : กำหนดการสำคัญที่นักเรียนต้องทราบ

 • 10 - 11 ธ.ค. 2563 วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

 • 31 ธ.ค. 2563 - 3 ธ.ค. 2564 วันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

 • 15 ม.ค. 2564 ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

 • 25 - 29 ม.ค. 2564 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

 • 2 ก.พ. 2564 ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 18

 • 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือฯ ชั้น ม.1

 • 27 - 28 มี.ค. 2564 สอบ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คลิกรายละเอียด)

 • 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/256328 ธ.ค. 2563 - กำหนดการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน “นิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 08.20 น. - 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา

24 ธ.ค. 2563 - เลื่อนการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2564 ของนักเรียนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่สภาวะปกติ

10 ธ.ค. 2563 - แจ้งนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม -20 ธันวาคม ตามลิงค์ที่ส่งมานี้ ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วเลือกกิจกรรมที่สนใจ เมื่อลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้

https://wrclub.clubth.com/elective/index.php

8 ธ.ค. 2563 - นักเรียน ม.5/1 - ม.5/5 คนใดที่ยังไมได้สอบก่อนเรียน (ส 32103) ขอให้ดำเนินการสอบด้วยนะครับ บทเรียนออนไลน์ ส 32103 หัวข้อ Learning unit 0

7 ธ.ค. 2563 - นักเรียนคนใดที่สนใจ โครงการเปิดถ้ำสิงห์ครั้งที่ 14 สามารถมาขอรับเอกสารได้ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (327) ได้นะครับ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

5 ธ.ค. 2563 - ขณะนี้ Admin กำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เข้ากับรูปแบบของ Google Site แบบใหม่ล่าสุด ส่งผลให้อาจมีเว็บไซต์บางส่วนที่ใช้งานไม่ได้ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

5 ธ.ค. 2563 - กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียนปลายภาค วันที่ 6 ธันวาคม 2563

1 ธ.ค. 2563 - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

23 พ.ย. 2563 - ประกาศขอให้นักเรียนทุกคน

 • ม.1/5 - ม.1/10 วิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1

 • ม.5/4 - ม.5/6 วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/score/2563-1

หมายเหตุ ตัดเกรดไม่เป็นทางการครั้งที่ 2 เมื่อ 23/11/2563 เวลา 09.00 น. หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ ให้ติดต่อใน Inbox นะครับ ภายใน 12.00 น. วันนี้

16 พ.ย. 2563 - ม.5/6 วิชาการบริหารรัฐกิจ คลิกเข้ากลุ่มได้ที่ https://line.me/R/ti/g/BCUG7gkXfQ

16 พ.ย. 2563 - ม.5 วิชา ส 32103 ให้กดเข้าร่วมกลุ่ม ดังนี้

13 พ.ย. 2563 - ประกาศคะแนนไม่เป็นทางการ 100 คะแนนพร้อมเกรด (ครั้งที่ 1) วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้เลยครับ ระบบคะแนน 1/2563

11 พ.ย. 2563 - ขณะนี้รายวิชา ส 21101 ได้ดำเนินการกรอกคะแนนครบแล้ว จึงขอประกาศคะแนนไม่เป็นทางการ (100 คะแนนพร้อมเกรด) ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง คลิกเลยที่ ระบบคะแนน 1/2563

11 พ.ย. 2563 - บันทึกการติดตามงาน ครั้งที่ 2 ม.1/5 - 1/10 คลิกเลย

9 พ.ย. 2563 - บันทึกการติดตามงาน ม.1/5 - 1/10 (ล่าสุดเมื่อเวลา 21.50 น.) คลิกเลย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประกาศสำคัญ : กำหนดการสำคัญที่นักเรียนต้องทราบ

 • 16 - 25 ต.ค. 2563 ฝึก นศท. (เปิดเรียนปกติ)

 • 6 พ.ย. 2563 ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

 • 9 - 13 พ.ย. 2563 สอบปลายภาคการศึกษา 1/2563

 • 16 - 18 พ.ย. 2563 กีฬาสีภายใน ฟ้าชมพูเกมส์ ปีการศึกษา 2563

 • 19 - 21 พ.ย. 2563 ค่าย English camp 2020 ณ จังหวัดชัยนาท

9 พ.ย. 2563 - วันนี้เป็นวันแรกของการสอบ ขอให้ทุกคนตั้งใจสอบนะครับ สู้ ๆ

9 พ.ย. 2563 - แนวข้อสอบวิชา ส 30265 คลิกที่ เตรียมสอบปลายภาค ส 30265 และจะมีการเปิดให้ทดสอบข้อสอบจำลอง วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

7 พ.ย. 2563 - แจ้งนักเรียนชั้น ม.1 วิชา ส 21101 อย่าลืมตรวจสอบคะแนนที่ ระบบคะแนน 1/2563

6 พ.ย. 2563 - แนวข้อสอบ ม.1 วิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1 https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/Online-lesson/s21101/final-s21101 กรุณาอ่านและเตรียมตัว โดยเฉพาะข้อเขียนนะครับ

4 พ.ย. 2563 - สำหรับนักเรียนที่จะส่งไฟล์งานอินโฟกราฟิก วิชา ส ๒๑๑๐๑ ภูมิศาสตร์ ๑ ส่งที่ stc.nsru@gmail.com

4 พ.ย. 2563 - เลื่อนการส่งสรุป IS วิชา ส 30265 เป็นวันศุกร์ที่ 6 พฤจิกายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.

  • นักเรียนคนใดที่ส่งตรงตามกำหนด จะบวกคะแนนเพิ่มให้ 2 คะแนน (ก่อน 12.00 น. 5 พ.ย. 2563)

  • เลื่อนส่งสำหรับคนที่ไม่พร้อมส่งโดยไม่หักคะแนน เป็น 6 พ.ย. 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าว สงวนสิทธิํหักคะแนนวันละ 3 คะแนน หากักเกิน 10 คะแนน จะหักในส่วนคะแนนนำเสนองานไปเรื่อยๆ จนกว่าจะส่งงาน

  • ทั้งนี้ครูพิจารณาจากคุณภาพงานของนักเรียนเป็นสำคัญ Gn.

1 พ.ย. 2563 - เลื่อนการส่งสรุป IS วิชา ส 30265 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤจิกายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.

31 ต.ค. 2563 - ประกาศรายชื่อคนค้างงานที่ https://www.facebook.com/naynaiacax/posts/221218959602742 และตรวจสอบคะแนนใบงานของตนเองได้ที่นี้เลยจ้า ระบบคะแนน 1/2563

26 ต.ค. 2563 สำหรับนักเรียนที่จะส่งไฟล์งานอินโฟกราฟิก วิชา ส ๒๑๑๐๑ ภูมิศาสตร์ ๑ ส่งที่ ms@wr.ac.th

19 ต.ค. 2563 กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันอาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563

16 ต.ค. 2563 นักเรียนสามารถตรวจสอบตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คลิกที่นี้

 • วิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1 สอบวันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. (เวลาสอบ 60 นาที)

 • วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน สอบวันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 14.10 น. - 15.10 น. (เวลาสอบ 60 นาที)

13 ต.ค. 2563 - ขณะนี้ได้ดำเนินการสรุปการนำเสนอของนักเรียนในวิชา ส 30265 สามารถดูได้เลยที่ คลิกเลยจ้า


27 ก.ย. 2563 - พรุ่งนี้ 28 ก.ย. 2563 ขอให้นักเรียนชั้น ม.5/4 - 5 เตรียมนำโครงร่างมาส่งด้วยนะครับ 29 ก.ย. 2563 ม.5/6 ส่งโครงร่าง สำหรับใครจะให้ตรวจก่อน ส่งใน Inbox มาได้เลยครับ

25 ก.ย. 2563 - กำหนดการประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 กันยายน 2563

18 ก.ย. 2563 - ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. 63 จะมีการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงทุกห้องเรียนตามปกติ ในเวลา 07.40-08.10 น. และจะมีการปรับเวลาเรียนเป็นคาบเรียนละ 50 นาที ตามเวลาดังรูป

18 ก.ย. 2563 - ประกาศแจ้งนักเรียนแจ้ง ม.1/1 - ม.1/4 (แทน) ม.1/5 - ม.1/10 ม.5/4 - ม.5/6 ขณะนี้ประกาศคะแนนวิชา ส 21101 และ ส 30265 ที่ ระบบคะแนน 1/2563 ขอบคุณครับ ^^'

16 ก.ย. 2563 - เข้าสู่ครึ่งเทอมหลังแล้ว ทุกคนสู้ ๆ นะครับ

15 ก.ย. 2563 - ตอนนี้คะแนนกลางภาค 50 คะแนน (เป็นทางการ) ประกาศแล้ว คือ ห้อง ม.1/7, ม.1/9, ม.1/10, ม.5/4 และ ม.5/6 สำหรับ ม.5/5 และห้องอื่น ๆ ตามงานให้ครบ อดใจรอสักครู่นะครับ

5 ก.ย. 2563 - นักเรียนชั้น ม.1/4 - 1/10 วิชา ส 21101 และ ม.5/4 - 5/6 วิชา ส 30265 สามารถตรวจสอบคะแนนแบบไม่เป็นทางการ (ครั้งที่ 1) ได้แล้วนะครับ สำหรับนักเรียนที่จะตามงาน สอบแก้ บวกคะแนนเพิ่ม ติดต่อกับครูผู้สอน ภายในวันที่ 11 ก.ย. 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.

9 ก.ย. 2563 : สิ้นสุดกิจกรรม "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา" (ASEAN DAY) 2563 แล้วนะครับ พบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ :) ปล. สำหรับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านครบ 8 หลักสูตร จะแจ้งวันรับในโอกาสต่อไปครับ

5 ก.ย. 2563 - นักเรียนชั้น ม.1/4 - 1/10 วิชา ส 21101 และ ม.5/4 - 5/6 วิชา ส 30265 สามารถตรวจสอบคะแนนแบบไม่เป็นทางการ (ครั้งที่ 1) ได้แล้วนะครับ สำหรับนักเรียนที่จะตามงาน สอบแก้ บวกคะแนนเพิ่ม ติดต่อกับครูผู้สอน ภายในวันที่ 11 ก.ย. 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. คลิกเพื่อเปิดดูคะแนน

3 ก.ย. 2563 - ประกาศจ้า !!!! ช่วงนี้เป็นช่วงทำคะแนนเก็บ 50 คะแนนแรก (คะแนนครึ่งภาคเรียน) ดังนั้น สมุดเก็บคะแนนจะมีการอัปเดตตลอดเวลา สำหรับคะแนนที่เป็นทางการ จะมีการแจ้งให้ตรวจสอบเป็นระยะนะครับ ^^

10 ส.ค. 2563 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการทำแบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขัน "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา" ปีการศึกษา 2563 การทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 หลักสูตร

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 หลักสูตร

"โดยจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้เกินร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ (16 ข้อขึ้นไป) โดยเกียรติบัตรจะจัดส่งเกียรติบัตร ไปที่ E-Mail หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จ"

พิเศษ !!! สำหรับนักเรียนที่ผ่านทั้ง 8 หลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตร "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา 63" อีก 1 ใบจ้า

9 ส.ค. 2563 - กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษาฯ 63 นักเรียนสามารถร่วมสนุก ได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับ https://www.ครูนายสังคมศึกษา.com/Online-lesson/fansoc

22 ก.ค. 2563 - งดการรับสมัครเรียนธรรมศึกษา ปี 2563 พบกันใหม่ ปี 2564 นะครับ

21 ก.ค. 2563 - เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัชรวิทยา ที่สนใจสมัครสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 สิงหาคม 2563 สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดที่ครูผู้สอนรายวิชาพระพุทธศาสนาทุกท่าน คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครสอบ

15 มิ.ย. 2563 - โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ 1 กรกฎาคม 2563

8 พ.ค. 2563 - นักเรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอน ผ่านทางช่องทาง Line ที่ https://lin.ee/rLRLTb7

8 พ.ค. 2563 - ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2563 นะครับ ขอให้นักเรียน ชั้น ม.1/4 (ชั่วคราว) ม.1/5 - 1/10 วิขาภูมิศาสตร์ 1 และ ม.5/4 - 5/6 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน เข้าห้องเรียนออนไลน์ตามช่องทางต่าง ๆ ที่ให้ไว้ ดังนี้

8 พ.ค. 2563 - การเรียนการสอนออนไลน์จะเริ่มในวันที่ 18 พ.ค. 2563 ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ

26 มี.ค. 2563 - แอดมินจะทำการปรับปรุงเว็บไซต์ทั้งหมด อาจมีบางหน้าใช้การไม่ได้นะครับ

10 ก.พ. 2563 - ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษา ได้ที่ ธรรมศึกษา : Dhamma Studies

5 พ.ย. 2562 - ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ปี 2562 ที่ https://www.dhammastudy.org/entrance

28 ก.ย. 2562 - กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 - 2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ครับ

10 ก.ย. 2562 - กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - 2562 วันที่ 24 - 27 ก.ย. 2562 นะครับ

29 ก.ค. 2562 - ขอให้นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษา ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/naynaiac/Moral-project/Dhamma-Studies กดเลือกตามชั้นที่สมัครเรียน จะขึ้นไฟล์ Excel ให้ตรวจสอบนะครับ หากมีข้อมูลผิด ให้แจ้งใน Inbox นะครับ

17 ก.ค. 2562 - กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 - 2562 วันที่ 23 - 26 ก.ค. 2562

7 มิ.ย. 2562 - แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ให้ส่งรายชื่อตัวแทนถือพานห้องละ 2 คน เพื่อทำบันทึกขอเวลาเรียนครับ

7 มิ.ย. 2562 - ให้นักเรียนชั้น ม.2 เข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชา ส 22101 หน่วยที่ 2 (ก่อนเรียน) คลิก บทเรียนออนไลน์ ส 22101

7 มิ.ย. 2562 - ให้นักเรียน ม.3 เข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชา ส 23105 หน่วยที่ 2 และ 3 คลิก บทเรียนออนไลน์ ส 23105

31 พ.ค. 2562 - ให้นักเรียน ม.1/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ดาวน์โหลด App "Google Classroom" ในมือถือของนักเรียน เมื่อเข้า App แล้ว ให้กรอกรหัสห้องเรียนของตนเอง ดังนี้

Google classroom ม.3/1

Google classroom ม.3/2

Google classroom ม.3/3

Google classroom ม.2/1

Google classroom ม.2/2

Google classroom ม.2/3

25 พ.ค. 2562 - ขอให้นักเรียนชั้น ม.2 - ม.6 ทุกคนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษา ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/naynaiac/Moral-project/Dhamma-Studies กดเลือกตามชั้นที่สมัครเรียน จะขึ้นไฟล์ Excel ให้ตรวจสอบนะครับ หากมีข้อมูลผิด ให้แจ้งใน Inbox นะครับ ส่วน ม.1 ทั้งหมด ลงทะเบียนเรียนชั้นตรีนะครับ รอดึงข้อมูลจากงานทะเบียนนักเรียน ม.4 ที่เข้ามาใหม่ และ ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ที่เข้ามาใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 / 2561 จะมีการติดตามให้มาลงทะเบียนในโอกาสต่อไปครับ

24 พ.ค. 2562 - คณะครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้ที่ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

3 พ.ค. 2562 - ให้นักเรียนชั้น ม.2 เข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชา ส 22101 หน่วยที่ 1 (ก่อนเรียน) คลิก บทเรียนออนไลน์ ส 22101

30 เม.ย. 2562 - ให้นักเรียน ม.3 เข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชา ส 23105 หน่วยที่ 1 คลิก บทเรียนออนไลน์ ส 23105

29 เม.ย. 2562 - ให้นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กดเข้าร่วมกลุ่ม ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/groups/372252249944803/

29 เม.ย. 2562 - โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน 14 พฤษภาคม 2562 แต่งกายชุดนักเรียนนะครับ

15 มี.ค. 2562 - ประกาศผลคะแนนเก็บภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แบบไม่เป็นทางการ นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู ระบบตรวจสอบคะแนน