หลักสูตรสังคม #วอรอ

ระบบบริหารจัดการหลักสูตร ระบบเรียนรู้ ระบบวัดและประเมินผลทางการศึกษา

โดย งานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

ระยะที่ 1 พัฒนารายวิชาในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 -  18 พฤศจิกายน 2565

ใช้อีเมลโรงเรียน @wr.ac.th เท่านั้น สำหรับการเพิ่มรายชื่อ ดาวน์โหลด และส่งแบบฟอร์ม


ระยะที่ 2 รวมเล่มหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 22 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2565


ใช้อีเมลโรงเรียน @wr.ac.th เท่านั้น สำหรับการดาวน์โหลด และส่งแบบฟอร์ม


ระยะที่ 3 วิพากย์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 6 - 30 ธันวาคม 2565 (รอดำเนินการ)

ระยะที่ 4 รวมเล่มหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 ธันวาคม 2565 (รอดำเนินการ)