ประมวลผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วัชรวิทยา

แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ทดลองใช้งาน Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade     https://forms.gle/RyZ5BKkcT45dKqLT6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  คลิกที่นี้

ตรวจสอบสถานะกล่องแสดงความคิดเห็น / รับเรื่อง เกี่ยวกับการสอนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564  ลิพื่ปิ [เปิดดูได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น]