ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.ครูนายสังคมศึกษา.com "สังคมศึกษาน่ารู้ โดย ครูนาย สังคมศึกษา" พื้นที่สำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายมงคล สุขีลักษณ์ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.กพ.

คติพจน์ "กล้าแตกต่าง เพราะการทำอะไรตามใคร ไม่ช่วยให้เราเป็นตัวเอง: What doesn't kill you makes you stronger."