เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย กับครูพี่นายด์

เอกสารติวโอเนตสังคมศึกษา ม. 6 - วิชาสามัญสังคมศึกษา "วร." โดย ครูพี่นายด์ สาระเศรษฐศาสตร์ [สำหรับประกอบการสอนวิชา ส30242 ม.6/4 - ม.6/6 การติว ม.6/1-6/7 และนักเรียนที่สนใจ]

จัดทำขึ้นโดยจุดประสงค์ไม่แสวงหากำไร

ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูล สำหรับเป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ  --ขอบคุณมากครับ--

8 กุมภาพันธ์ 2565 - ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET - วิชาสามัญสังคมศึกษา สาระฯ เศรษฐศาสตร์) ม.6/1-6/7 โรงเรียนวัชรวิทยา [13.00 - 14.30 น.]

ติวเสดสาดวัชรวิทยา65.pdf

ไฟล์ PDF สไลด์ติว 77 หน้า สำหรับนักเรียนโหลดเพื่อจดแล๊คเชอร์ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เอกสารติวเสดสาดแจกนักเรียนวร 2565.pdf

ไฟล์ PDF ข้อสอบ 7 หน้า สำหรับนักเรียนจดแล๊คเชอร์  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สัปดาห์ที่ 1 - 2 ปูความรู้พื้นฐาน

ติวโอเนต เศรษฐศาสตร์ 63 รอบ 2.pdf
ชีตเศรษฐศาสตร์ ม.6 ปี 64.pdf

สัปดาห์ที่ 3 เอกสารติว ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน

เอกสารติว ชุด 1 ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน.pdf

เอกสารประกอบการติว [สำหรับนักเรียน - ไม่มีเฉลย] ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สัปดาห์ที่ 4 เอกสารติว ชุดที่ 2 เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  [ใหม่ล่าสุด !!!]

เอกสารติว ชุด 2 ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ไม่มีเฉลย.pdf

เอกสารประกอบการติว [สำหรับนักเรียน - ไม่มีเฉลย] ชุดที่ 2 เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ใหม่ล่าสุด !!! สัปดาห์ที่ 5 - 7 ขโมยสิ่งที่จะเจอจริงในห้องสอบ วิชาสามัญสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ [ข้อ 21 - 30]

HOOK ข้อสอบสามัญสังคมเศรษฐศาสตร์ ฉบับขึ้นเว็บ PDF.pdf

สัปดาห์ที่ 8-10 ลายแทงขุมทรัพย์ปริศนา - สอบกลางภาคแสนสนุก - สามัญปี 64 ล่าสุด

สัปดาห์ที่ 11 - 12 เอกสารติว ชุดที่ 4 เรื่อง นโยบายการเงินการคลัง   

ติวนโยบายการเงินการคลัง ฉบับเปล่า.pdf

สัปดาห์ที่ 13 - 14 เอกสารติว ชุดที่ 5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

ชุด 5 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ.pdf

สัปดาห์ที่ 15 - 16 เอกสารติว ชุดที่ 6 เรื่อง กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์อุปทาน   (ล่าสุด)

ชุด 6 กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง.pdf

คลิกเพื่อเข้าดูเพิ่มเติมที่ ส 32103 เศรษฐศาสตร์

สัปดาห์ที่ 17 - 18 เอกสารติว ชุดที่ 7 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง - สหกรณ์ - การพัฒนาเศรษฐกิจไทยและชุมชน - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (ล่าสุดและสุดท้ายละ 5555)

ชุด 7 เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์.pdf

สื่อความรู้ Youtube

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู