การอบรมประเมินวิทยฐานะ ตาม ว. 9 (PA)

การอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ว 9/2564 

22 - 23 มกราคม 2565

ณ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

วิทยากร นายจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี


https://www.facebook.com/PLCBLM  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

มุมรวบรวมเอกสาร

วิทยฐานะ ว9 PA เอกสารบรรยาย.pdf

สไลด์ประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

แนวทาง ว10 ล่าสุด.pdf
รวมเล่มแนวทางฯ ตำแหน่งครู.pdf