Learning unit 2 : สถานการณ์ไทย

Keywords :   การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475  | อภิวัฒน์สยาม 2475  |  14 ตุลา 2516  |  6 ตุลา 2519พฤษภาทมิฬ | กีฬาสีทางการเมืองไทย | ทศวรรษแห่งการสูญหาย | รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 | รัฐประหารประยุทธ์ จันทร์โอชา | ม๊อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย | การสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดง ปี 2553 | กปปส. ปี 2557 | กลุ่มคณะราษฎร |  ความขัดแย้งทางการเมืองหลังการรัฐประหาร19 กันยายน 2549 - ปัจจุบัน |  เหตุการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  |  สถานการณ์ไทยในปัจจุบันที่น่าสนใจ

ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน - บางไฟล์ขอสงวนสำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนวัชรวิทยาเท่านั้น

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  2  Learning unit 2 : สถานการณ์ไทย

วิเคราะห์เหตุการณ์ในประเทศไทยที่สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน ได้แก่ การปฏิวัติเปลี่ยนแปลง การปกครอง พ.ศ. 2475  เหตุการณ์ 14 ต.ค.2516 และ 6 ต.ค. 2519เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  ความขัดแย้งทางการเมืองหลังการรัฐประหาร19 กันยายน 2549  เหตุการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เกาะติดสถานการณ์บ้านเมืองเป็นของเราทุกคน รู้จักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอย่างชาญฉลาดสร้างสรรค์และเป็นระบบ  หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สำหรับครูนายสอนผ่านระบบออนไลน์ คลิก

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 2 : สถานการณ์ไทย 

หน่วย 2 - สถานการณ์ไทย แก้ไข.pdf

คลิกเพื่อเปิดเอกสาร PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 2 : สถานการณ์ไทย (ฉบับเผยแพร่)

ภาพยนตร์ แอนิเมชัน ๒๔๗๕ รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ 

2475 Dawn of Revolution Official 

"ติรตเนสกรฏฺเฐจ สมฺพํเสจมมายนํ สกราโชชุจิตฺตญฺจ สกรฏฺฐาภิวัฑฺฒนํ"

วีดีโอประกอบการศึกษา Learning unit 2 : สถานการณ์ไทย (กดเพื่อดูเมนูที่ซ่อนอยู่)

กิจกรรมกลุ่ม Pitch เล่าเรื่อง 2475 - ปัจจุบัน : คนตายไม่จำ คนอยู่ไม่ลืม

ระบบส่งงานกลุ่ม

ความรู้ก่อนเริ่มกิจกรรม

ความรู้ก่อนเริ่มกิจกรรม