UNIT 2 : ความถนัดทางรัฐศาสตร์ 

(เก็บ POINT วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ และข้อสอบเรียงความทางรัฐศาสตร์)

keyword : ความถนัดทางรัฐศาสตร์ , วิชาเฉพาะทางรัฐศาสตร์ , การเมืองการปกครอง , การบริหารรัฐกิจ , รัฐประศาสนศาสตร์ , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 2 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางรัฐศาสตร์

Learning unit 2 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางรัฐศาสตร์

เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนสามารถ

เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ใช้เวลา (เรียน 18 + สอบ 2) ชั่วโมงประกอบด้วย 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

แล๊คเซอร์สอนฉบับออนไลน์ (เผื่อใครตามไม่ทันดูได้ที่นี้ คลิกเลย)

(0) แบบทดสอบก่อนเรียน Learning unit 2 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางรัฐศาสตร์  เข้าสอบ คลิก   รหัสผ่าน : ศูนย์สิบตัว 

(1) เก็บ Point รัฐศาสตร์

(2) ตะลุยข้อสอบรัฐศาสตร์จากสนามสอบจริง

(3) ALL POL SCI KNOCKOUT

การเขียนตอบ "เรียงความ" จริงๆแล้วไม่ยาก ถ้าทำตามขั้นตอนนี้คือ

1.) คิดประโยคใจความสำคัญ พร้อมเหตุผล 3 ข้อ (ทำเป็น mapping 3 เส้นก็ได้)

2.) เอาประโยคดังกล่าวไปไว้ในส่วนท้ายของย่อหน้าแรก เพื่อเน้นย้ำว่านี่คือประเด็นหลักที่เราจะเขียน

3.) แยก 3 เหตุผล ออกเป็น 3 ย่อหน้าถัดไป แต่ละย่อหน้าไ่ม่ควรเกิน 5-7 บรรทัด

4.) ตอนแรกของส่วนสรุป ให้ทำการเขียนใจความสำคัญพร้อมเหตุผลทั้ง 3 อีกครั้งในประโยคแรกของส่วนสรุป เพื่อเน้นย้ำว่าเราได้กล่่าวไว้ทั้งหมดแล้ว

5.) ตอนท้ายของส่วนสรุป ให้ปิดโดยใช้ "ข้อเสนอแนะ" "คาดการณ์" หรือ "ตั้งคำถามทิ้งท้าย"

แค่นี้เราก็จะได้เรียงความ 2 หน้าที่มีความชัดเจนและโครงสร้างที่เป็นระบบทำให้เรียงความมีประเด็ฯหลักและไม่ออกทะเลครับ

https://www.facebook.com/131061657003662/posts/134671366642691/

(4) การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ 

ตัวอย่างหัวข้อการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ (คลิกเพื่อดูสิ่งที่ซ่อน)

สาขาการเมืองการปกครอง

สาขาการบริหารรัฐกิจ

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กลุ่มโจทย์พิเศษ - สามสาขา

รายละเอียดของการทดสอบการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์   (กดที่นี้เพื่อดูข้อความที่ถูกซ่อน)

การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกหัดให้นักเรียนในแผนการเรียนศิลป์นิติ - รัฐศาสตร์ทุกคน ได้เขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ โดยปรับประยุกต์จากการเขียนเรียงความในวิชาปกติ ได้แก่วิชาภาษาไทย บวกกับหลักการทางวิชาการของรัฐศาสตร์ เขียนเป็นเรียงความออกมา ทั้งนี้การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่จะสอบเข้าเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์ ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการฝึกฝนและฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลออกมา และสามารถปรับประยุกต์ไปใช้ในการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

การทดสอบการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ กำหนดให้นักเรียนเขียนด้วยลายมือของตนเอง (เน้นย้ำ) ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับจากการสุ่ม จำนวน 2 หน้ากระดาษ A4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเขียนเรียงความ เป็นไปตามคู่มือทั้ง 2 เล่มที่ได้กำหนดไว้ 

คู่มือคำแนะนำการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ 

เงื่อนไขพิเศษที่กำหนด (สำหรับเรื่องการพิมพ์ จะไปตกลงในชั้นเรียน)

การส่งเรียงความและกำหนดการส่ง  

นักเรียนที่ส่งงานเขียนช้ากว่ากำหนด จะถูกหักคะแนนลงตามสัดส่วนของเวลาที่เกินไป ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัย ให้แจ้งครูผู้สอนพร้อมหลักฐานภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาสิ้นสุดการส่งงาน มิเช่นนั้นจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการอุธรณ์ผลการพิจารณา

วีดีโอการสอนย้อนหลัง Learning unit 2 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางรัฐศาสตร์

ตัวอย่างการถอดประเด็นตามหัวข้อการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

ตัวอย่างการร่าง

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 วิชาความถนัดทางนิติ-รัฐศาสตร์

คลิกที่รูปเพื่อเปิดดูข้อสอบ

หนังสือประกอบการติว : คณะรัฐศาสตร์ (3 สาขา) ปี 2566  (WR.AC.TH Only)

หนังสือประกอบการติว : คณะรัฐศาสตร์ (3 สาขา) ปี 2565

🌟 มาแล้วน้องจ๋า หนังสือติวสิงห์สาสที่น้องอยากได้ ✨✨

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

✨ และแล้วเราก็ผ่านช่วงของการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสิงห์สาสพาติวครั้งที่ 3 กันไปแล้วนะครับ น้อง ๆ ทุกคนเก่งกันมาก ๆ เลย พี่สิงห์ขอยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมติวด้วยน้า 🥳 และขอเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่สมัครเข้ามาทุกคนเลยนะครับ อย่าพึ่งหมดหวังกันน๊า ปีหน้ามาใหม่นะครับ

และในวันนี้พี่สิงห์ก็มาพร้อมกับหนังสือติวโครงการสิงห์สาสพาติวครั้งที่ 3 ที่น้อง ๆ ทุกคนสามารถ Download ได้โดยแสกนผ่าน QR Code หรือกดที่ Link ด้านล้างนี้ 👇👇👇

หนังสือติวรัฐศาสตร์ (SSPT3).pdf
หนังสือติวสังคมศึกษา (SSPT3).pdf

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ทางเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์รายวิชา

หนังสือประกอบการติว : คณะรัฐศาสตร์ (3 สาขา) ปี 2564

พี่ ๆ จากโครงการสิงห์สาสพาติว ครั้งที่ 2 ได้นำไฟล์หนังสือติวที่ได้ตั้งใจรวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ ได้ใช้ประกอบการติวในวันที่ 1 - 13 กันยายน 2564 นี้ ให้น้อง ๆ Download ไปอ่านล่วงหน้าได้เลย น้อง ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมติวก็สามารถ Download ไปอ่านได้เช่นกันน้า 💫

หนังสือติวรัฐศาสตร์ >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หนังสือติวสังคมศึกษา >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หนังสือติวรัฐศาสตร์.pdf
หนังสือติวสังคมศึกษา.pdf

สอนเฉพาะ ปี 2564

เอกสารประกอบการสอนสด ปีการศึกษา 2564