Canva for education @wr.ac.th

ไม่ว่าคุณจะเป็นครูหรือนักเรียน Canva for Education จะทําให้การสร้าง ทํางานร่วมกัน และสื่อสารในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

ฟรี 100% สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาทุกคน

สิทธิ์พิเศษสำหรับชาววัชรวิทยา  กับ Canva for Education


ขั้นตอนการรับสิทธิ์


หมายเหตุ : ใช้ได้ตลอด ไม่หมดอายุ

หมายเหตุ 2 : สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนสิทธิ์ Canva for Education และได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องลงทะเบียนซ้ำอีกทุกคน

Canva for Education  :  Canva เพื่อการศึกษา

ไม่ว่าคุณจะเป็นครูหรือนักเรียน Canva for Education จะทําให้การสร้าง ทํางานร่วมกัน และสื่อสารในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ฟรี 100% สำหรับครูและนักเรียน

Canva for Education คือสิ่งมหัศจรรย์ทั้งกับนักเรียนและเราเอง เมื่อได้เห็นความคิด สร้างสรรค์ของพวกเขาต่อหน้าต่อตา   อ่านเพิ่มเติมที่  https://www.canva.com

คลิกเพื่อเปิดเพลย์ลิสต์  รวมวีดีโอสาธิตสำหรับมือใหม่หัดใช้CANVA โดย ครูมาย ปานทิพย์ ดอนขันไพร

Canva for training  :  โครงการอบรมครูฯ 

การประกวดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ด้วยโปรแกรม CANVA 

ระบบเก่า ปี 2565 (ไม่ใช้แล้ว)

ระบบเก่าปี 2566 ลงทะเบียน Canva for education แยกระดับชั้น [ปี 2566]

สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนสิทธิ์ Canva for Education และได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องลงทะเบียนซ้ำอีกทุกคน