คลังข้อสอบ - เตรียมสอบเข้า ม.1 และ ม.4

รวบรวมเพื่อใช้ภายในโรงเรียนวัชรวิทยาและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น

ข้อสอบ Pre-test *65 รร.ดังในกรุงเทพฯ

ไฟล์นำเสนอโครงสร้างเนื้อหาติวสอบเข้า ม.1 สำหรับการติวโรงเรียนประถมศึกษา [มิใช่ข้อสอบจริงแต่อย่างใด]

  • กำแพงเพชรพิทยาคม

  • วัชรวิทยา

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ติว รร.อนุบาลไทรงาม 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565

ติวสอบเข้า ม.1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรงาม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ และ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

เฉลยติวเข้าม.1 อนุบาลไทรงาม ครูนาย.pdf
ข้อสอบติว.pdf
ติว ป.6 ล่าสุด.pdf