กิจกรรมสภาจำลองสัญจร 2567

โครงการเผยแพรความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหนาที่และอํานาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจําลองสัญจร) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนวัชรวิทยา สพม.กำแพงเพชร

ตรวจสอบรายชื่อ หากผิดพลาด แจ้งที่ครูนายโดยด่วนก่อน 27 มิ.ย. 2567 เวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสภาจำลองสัญจร  

5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

(รับได้อีก 6 คนเท่านั้น)

รายชื่อกิจกรรมสภาจำลองสัญจร 2567.xlsx

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "สภาจำลองสัญจร วร.#67" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ คลิก https://line.me

รายละเอียดโครงการ-สภาจำลอง-67.pdf