ทำเนียบนิติ - รัฐศาสตร์ Gen01 - ปัจจุบัน

โดยคณะกรรมการนักเรียนแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

นิติ - รัฐศาสตร์ Gen01  "ปีการศึกษา 2562 - 2564"

นิติ - รัฐศาสตร์ Gen02  "ปีการศึกษา 2563 - 2565"

นิติ - รัฐศาสตร์ Gen03  "ปีการศึกษา 2564 - 2566"