กิจกรรมวันส่งเสริมประชาธิปไตย 2564

7 - 9 ธันวาคม 2564 จัดโดยคณะกรรมการนักเรียนแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

"เพราะการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว"

เรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันส่งเสริมประชาธิปไตย 2564

9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องสืบค้น อาคารหอประชุมใหม่ (ชั้น 1) ในงานพบกับการแสดงผลงานของนักเรียนแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ กิจกรรมการโต้วาที การประกวดวาดภาพ และการตอบปัญหาผ่านระบบออนไลน์

คลิกที่นี้ เพื่อ Download เกียรติบัตรของคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 (ตามที่ได้รับแจ้งชื่อ)

กิจกรรมการโต้วาที "ประจำปี 2564"

ขอเชิญชวน นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาทุกคน รับชมการโต้วาทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6, 5/6 และ 6/6 แผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้

  • วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.50 - 11.30 น. ญัตติ "การเมืองที่ไม่ดีควรแก้ไขจากประชาชนหรือนักการเมือง" คู่ที่ 1 ระหว่าง ม.5 ทีม A พบกับ ม.5 ทีม B ห้องเรียน 328 และช่อง Stream 01 เว็บเรียนออนไลน์วัชรวิทยา

  • วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น. ญัตติ "ผิดที่รัฐธรรมนูญหรือที่คนใช้" คู่ที่ 2 ระหว่าง ม.4 ทีม A พบกับ ม.4 ทีม B ห้องเรียน 328 และช่อง Stream 01 เว็บเรียนออนไลน์วัชรวิทยา

  • วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.50 - 12.20 น. ญัตติ "นโยบายการเมืองที่ดีขึ้นอยู่ผู้นำหรือประชาชน" คู่ที่ 3 ระหว่าง ผู้ชนะคู่ที่ 1 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 2 ห้องสืบค้นของห้องสมุดโรงเรียน (อาคารหอประชุมใหม่ ชั้น 1) และช่อง Stream 01 เว็บเรียนออนไลน์วัชรวิทยา

ญัตติชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 หัวข้อ "การเมืองที่ดีมาจากระบบที่ดีหรือนักการเมืองที่มือสะอาดกันแน่" ระหว่าง ผู้ชนะคู่ที่ 3 พบกับ ทีม ม.6 ห้องสืบค้นของห้องสมุดโรงเรียน (อาคารหอประชุมใหม่ ชั้น 1) และ https://youtu.be/RAXche7ckUc

เข้าชมออนไลน์ กดที่รูปได้เลย

กิจกรรม "QUIZ?"

ขอเชิญชวน นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาและผู้ที่สนใจทุกคน (ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม) ร่วมทดสอบความรู้ "QUIZ?" ผ่านระบบ Google froms หลักสูตร "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ" โดยผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรทางทางเราไปเลย

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ "ประชาธิปไตยกับแนวคิดเด็กยุคใหม่"

ขอเชิญชวน นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาทุกคน ส่งผลงานประกวดวาดภาพ

ในหัวข้อ "ประชาธิปไตยกับแนวคิดเด็กยุคใหม่"

ผู้ส่งผลงานจะได้รับเกียรติบัตรและของรางวัล กำหนดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 3 - 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

สามารถส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/hMEdLnvc7DMJeHa56

ผลงานกิจกรรมการประกวดวาดภาพ "ประชาธิปไตยกับแนวคิดเด็กยุคใหม่"

ดูวีดีโอย้อนหลัง กิจกรรมโต้วาที "2564"

ประมวลภาพกิจกรรม "วันส่งเสริมประชาธิปไตย 2564"

  • ประมวลภาพกิจกรรมโต้วาที คู่ที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 มาแล้วววว (ดูอัลบัมเต็มกดได้เลย)

  • ประมวลภาพกิจกรรมโต้วาที คู่ที่ 3 รอบรองชนะเลิศ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 มาแล้วววว (ดูอัลบัมเต็มกดได้เลย)

  • ประมวลภาพกิจกรรมโต้วาที คู่ที่ 1 - 2 รอบคัดเลือก 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 มาแล้วววว (ดูอัลบัมเต็มกดได้เลย)