PORTFOLIO WR : ตัวอย่างจากรุ่นพี่เพื่อรุ่นน้อง

โดย พี่ ม.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัชรวิทยา

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่ ม.6 ที่จบการศึกษาปีที่ 2564 ที่มีความสนใจจะนำไฟล์แฟ้มสะสมผลงานมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่น้อง ๆ TCAS66 สามารถติดต่อส่งไฟล์มาทางช่องแชทส่วนตัวของครูนาย เนื่องจากครูนายจะรวบรวมทำเป็นคลังสำหรับเป็นตัวอย่างให้น้อง ๆ ได้เริ่มทำพอตแบบใช้ยื่นมหาวิทยาลัยได้จริง ทั้งนี้อย่าลืมลบเบอร์โทร , อีเมล์ , และข้อมูลสำคัญ ๆ ออกก่อนด้วยนะครับ หรืออาจจะให้ contact information เผื่อมีน้องคนไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับ

ติดต่อที่ https://m.me/naynaiacax ขอบคุณทุกคนมา ณ โอกาสนี้จ้า

สำหรับน้อง ๆ ม.5 ที่กำลังจะขึ้น ม.6 สามารถเข้าดูตัวอย่าง PORTFOLIO WR : ตัวอย่างจากรุ่นพี่เพื่อรุ่นน้อง และหากน้อง ๆ ต้องการปรึกษาใด ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน contact information ที่มีในเว็บไซต์ได้เลยจ้า

อัณณ์กาญจน์ สวนไม้หอม อัณณ์กาญจน์ สวนไม้หอม | Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Neerada Srithong หลงไปอยู่จักรวาล​ต้นไม้​ ◡̈ https://www.facebook.com/neeraba : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระนคร_compressed.pdf
Portfolio-มช..pdf
สจล..pdf
PORTFOLIOมช..pdf

นภัทร สร (ฟ้าไม่กินตั้งโอ๋) https://www.facebook.com/fahnapax

A50FF131-CFC3-4E8A-9C88-803809535AE6.pdf

Korrapin Khontong (Kung) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.facebook.com/korrapin.khontong.3

กฤติยาณี พันธ์มี https://www.facebook.com/kowpod.naree

สวนสุนันทา-1.pdf
นางสาวกฤติยาณี-พันธ์มั-2.pdf
นางสาวกฤติยาณี-พันธ์มั-3.pdf
Portfolio-โครงการเด็กดีมีที่เรียน-65.pdf
Port-จีนธุรกิจ-มฟล.pdf
Port-ผลิตกรรมการเกษตร-แม่โจ้.pdf
Port-มนุษย์จีน-มน..pdf

Natikarn Homruen | Facebook

สาขานิติศาสตร์ ม.นเรศวร

Port-nu.pdf

View View View View | Facebook

สาขาการบัญชี ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Portfolio.pdf

Pongsarit Lerdkrai | Facebook

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

Copy-of-มน..pdf
สำเนาของ-Portfolio-CMU65-1.pdf