คลังข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย รวบรวมโดยครูนายด์

คำชี้แจง

คลังข้อสอบนี้เกิดขึ้นจากการสืบค้นผ่านทางสังคมออนไลน์ มีผู้แจกไฟล์ และอื่น ๆ โดยผู้จัดทำเว็บไซต์มีความประสงค์โดยเจตนาที่จะรวบรวมไว้เป็นที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการค้นหาและเผยแพร่เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจโดยไม่มีการแสวงหากำไรจากการจัดทำในครั้งนี้ [ทั้งนี้หากพบข้อสอบใดที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ท่านสามารถติดต่อทางผู้จัดทำ และทางเราจะรีบดำเนินการลบออกจากเว็บไซต์ด้วยความเต็มใจให้ทันทีที่ได้รับแจ้งมา ทั้งนี้ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะระมัดระวังการนำไฟล์เอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเผยแพร่อย่างเคร่งครัด] สำหรับข้อสอบที่ปรากฎในคลังข้อสอบนี้โดยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ [สทศ.] ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ผ่าน www.niets.or.th และแหล่งอื่น ๆ ที่อ้างอิงไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูล สำหรับเป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ --ขอบคุณมากครับ--

คลังข้อสอบ - เอกสารติวสอบ

คลังข้อสอบโอเนต [O-NET ม.6] สังคมศึกษา

คลังข้อสอบโอเนตสังคมศึกษา 2548 - 2563 ฟอร์ม สทศ.

คลังข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา

คลังข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ แบบพิมพ์ไม่มีเฉลย

รวมข้อสอบวิชาสามัญสังคมศึกษา ปี 2555 - 2563 [แบบมีเฉลยในตัว] ฟอร์มพิมพ์โดยพี่แจ๊ค คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

คลังข้อสอบวิชาสามัญสังคมศึกษา ฟอร์ม สทศ.

O - NET สังคมศึกษาฯ ม.6 และ เอกสารประกอบการอ่านเพิ่มเติม

วิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เตรียมสอบ GAT

GATเชื่อมโยง(รวม).pdf

คลังข้อสอบที่ 2 สำหรับนักเรียนวัชรวิทยา คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์

คลังข้อสอบ - สำหรับครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา

ข้อสอบครูช่วยเอกสังคมศึกษา สพฐ. ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2