เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย กับครูพี่นายด์

คลังข้อสอบนี้เกิดขึ้นจากการสืบค้นผ่านทางสังคมออนไลน์ มีผู้แจกไฟล์ และอื่น ๆ โดยผู้จัดทำเว็บไซต์มีความประสงค์เผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น

โดยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ [สทศ.] ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ผ่าน www.niets.or.th

ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูล สำหรับเป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ  --ขอบคุณมากครับ--

สื่อความรู้พิชิต O-NET สังคม ม.ปลาย

สื่อความสาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม

สื่อความสาระหน้าที่พลเมืองฯ

สื่อความสาระเศรษฐศาสตร์

สื่อความสาระประวัติศาสตร์

สื่อความสาระภูมิศาสตร์