สื่อการเรียนรู้รูปแบบ Web Application & Card game

"พิชิตปัญหาหิมะสีดำด้วยพลังงานทางเลือกใหม่สู่อนาคตที่สดใสของชาวกำแพงเพชร"

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563)  ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://tucleanenergy01.wixsite.com/bio-energy

โดย มงคล สุขีลักษณ์ และ ณิชาภัทร วงษ์บุญมาก  ทีม 2GEN โรงเรียนวัชรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

นำเสนอ 1 พฤษภาคม 2565  คลิกจ้า

รวมเอกสารเผยแพร่


CET Showcase.pdf

คลิก  Clean Energy Teacher Showcase & กิจกรรมแลกเปลี่ยน และถอดกระบวนการเรียนรู้

อภิธานศัพท์ (Glossary) คลิก

PPT นำเสนองาน Clean Energy Teacher Showcase & กิจกรรมแลกเปลี่ยน และถอดกระบวนการเรียนรู้ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  คลิก

2GEN Only Click

รวมสื่อสิ่งพิมพ์แนะนำสื่อการเรียนรู้

วีดีโอสาธิตฯ บทเรียนย่อย

คู่มือต่าง ๆ

2gen คู่มือการใช้งาน web appliction
คู่มือการ์ดเกม.pdf