เอกสารประกอบการเรียน ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน

(โลกศึกษา, เหตุการณ์ปัจจุบัน, เหตุการณ์โลกปัจจุบัน, เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ, สถานการณ์โลก, ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน [เดิม] ) 

"สร้างมุมมองใหม่ และเปิดกว้างทางโลกทัศน์"

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

บางลิงก์สามารถเปิดได้เฉพาะภายใน @wr.ac.th เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

เอกสารประกอบการเรียน 

รายวิชา ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน

สำหรับใช้ปีการศึกษา 2566

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน แบบแยกรายหน่วย [มีเฉพาะแบบ 365 ที่เข้ารหัสไว้เท่านั้น]