ติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ & ข้อสอบแข่งขันกฎหมาย

คำค้นหา >> วิชาเฉพาะทางนิติศาสตร์ : ความถนัดทางนิติศาสตร์ : ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี : ข้อสอบเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปกฎหมาย ม.ปลาย : ข้อสอบหลักกฎหมาย : ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ : เตรียมสอบตำรวจ

รวบรวมโดย ครูนาย สังคมศึกษา

จัดทำขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกำไร หากต้องการสนับสนุนสามารถ DM ที่ https://www.facebook.com/ninesoc

ข้อสอบนิติศาสตร์ O-NET โดยเพจ JAX สังคมและภาษาไทย

นิติศาสตร์ 100 ข้อ.pdf

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (LAW1) นิติ มช.

แนวข้อสอบ นิติ มช 65.pdf

ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์จำลองผ่าน Google froms

ข้อสอบจำลองความถนัดทางนิติศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ผ่านการสอบจำลอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเพื่อทราบพัฒนาการของตนเอง โดยเมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จสิ้นแล้ว สามารถกดดูคะแนนเพื่อตรวจสอบและดูคำอธิบายข้อสอบในแต่ละข้อเพื่อเป็นการทบทวน (เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์การถาม - ตอบทบทวนเท่านั้น)

มุมรวบรวมข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี

แบบทดสอบออนไลน์เพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี สนามต่าง ๆ

 • ข้อสอบคัดตัวแข่งขันกฎหมาย #ลอว์วอรอ65 (รหัสศูนย์สิบตัว)

เอกสารอ่านเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2565 สนามต่าง ๆ

เอกสารอ่านเสริม จากผู้สนับสนุน (ลอว์วอรอ, นิติ-รัฐศาสตร์ กำแพงเพชรพิทยาคม, สังคมเคล็ดลับฉบับครูท๊อป)

เอกสารอ่านเสริม จากโครงการพี่ติวน้อง มธ.ศูนย์ลำปาง

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี พ.ศ. 2565 ของ สำนักศาลยุติธรรม

 • คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2565 ระดับจังหวัด

 • คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2565 รอบคัดเลือกระดับภาค

 • คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2565 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย มหกรรมรพีวิชาการ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย มหกรรมรพีวิชาการ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ในมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปี 2565 🗓💗📍 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 🗓🤍🙌🏼 #ThePrism #มุมที่ถูกลืม #Raphivichakarntu65 #Raphitu #รพีมัธยม65

  1. ไฟล์โจทย์ PDF

  2. ไฟล์โจทย์ WORD

  3. เฉลยข้อสอบ

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย มหกรรมรพีวิชาการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คำถามที่ใช้ในการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ในมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  1. ไฟล์โจทย์ PDF

  2. ไฟล์โจทย์ WORD

  3. เฉลยข้อสอบ

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ของ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2565 ของ มหาวิทยาลัยพะเยา

เฉลยคำตอบ - คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2561 ของ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อสอบจริง-15-ข้อ-Update.pdf
เฉลยคำตอบ-คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2561.pdf

มุมรวบรวมข้อสอบ - ความถนัด - วิชาเฉพาะตรงนิติศาสตร์

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. 24 ตุลาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RaphiTU

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย กลุ่มนิติวิชาการ - Law TU Academic Assistance Center

 1. วิชาเฉพาะความถนัดทางนิติศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสำคัญไม่แพ้วิชา GAT เชื่อมโยง เพราะในรอบ 3.1 วิชาเฉพาะจะมีค่าน้ำหนักมากถึง 70%

 2. วิชา GAT เชื่อมโยง วิชานี้เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากสำหรับการสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ มธ. เพราะเป็นวิชาที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ ทั้งรอบ 3.1 และ 3.2 เลย

มุมแนะแนวการสอบตรง - การติวสอบตรง - แนะแนวข้อสอบ

แนะแนวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มธ.

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. 24 ตุลาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RaphiTU


แนะแนวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มช.

สนใจศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ต้องอ่าน !! ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช.

หลักเกณฑ์สำคัญ ได้แก่

 1. วิชาเฉพาะใช้ใน TCAS รอบ 2 โควต้าเท่านั้น โดยน้อง ๆ ที่มีสิทธิสมัครสอบในรอบนี้ต้องมีภูมิลำเนาการศึกษาอยู่ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

 2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี

วิชาที่ใช้สอบ ได้แก่

1. วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1) และน้อง ๆ จะต้องได้คะแนนวิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนเต็ม 200 คะแนน

วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มีขอบเขตเนื้อหาข้อสอบดังนี้

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมาย • กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญา ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก

• อาญาทั่วไป ภาคความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิตร่างกาย

• กฎหมายพิเศษ เช่น วิธีพิจารณาแพ่งฯ อาญา พยาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาล กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมฉบับเติมพร้อมคอร์สติวแนะนำสำหรับนักเรียน คลิกเลย

รวบรวมแนะนำหนังสือติวสอบตรง - คอร์สติวเข้าคณะนิติศาสตร์ สำหรับเอาไว้แนะนำนักเรียนที่สนใจ

สำหรับครูนาย ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 4 ชุด 5 ชุด 6 ชุด 7 ชุด 8