ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรม "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา" (ASEAN DAY) 2563

คลิกที่นี้เพื่อดาวนโหลดเกียรติบัตร

คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร

9 ก.ย. 2563 : สิ้นสุดกิจกรรม "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา" (ASEAN DAY) 2563 แล้วนะครับ พบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ :) ปล. สำหรับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านครบ 8 หลักสูตร จะแจ้งวันรับในโอกาสต่อไปครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการทำแบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร

กิจกรรมการแข่งขัน "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา" ปีการศึกษา 2563

การทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหัวข้อด้านล่าง


"โดยจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้เกินร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ (16 ข้อขึ้นไป) โดยเกียรติบัตรจะจัดส่งเกียรติบัตร ไปที่ E-Mail หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จ" และสำหรับนักเรียนที่ผ่านทั้ง 8 หลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตร "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา 63" อีก 1 ใบจ้า

_______________________________________________________________________

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านทางช่องทาง Line ที่ https://lin.ee/rLRLTb7

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/wr.ac.th/wrsoc/sangkhmsuksa-wichakar

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่

 1. นานาสาระพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 2. ความรู้เกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 3. กฏหมายน่ารู้ ระดับมัธยมศึกษา คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 4. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 5. สาระน่ารู้เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจคะแนน

 6. ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 7. กร็ดประวัติศาสตร์น่ารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 8. ท่องโลกกว้างกับวิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่

 1. นานาสาระพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 2. ความรู้เกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 3. กฏหมายน่ารู้ ระดับมัธยมศึกษา คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 4. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 5. สาระน่ารู้เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 6. ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกเพื่อเปิดแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 7. เกร็ดประวัติศาสตร์น่ารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน

 8. ท่องโลกกว้างกับวิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกเพื่อตรวจสอคะแนน