กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการทำแบบทดสอบ  เพื่อรับเกียรติบัตร

กิจกรรมการแข่งขัน  "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา" ปีการศึกษา 2564  

การทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 16 หลักสูตร

แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 8 หลักสูตร และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 หลักสูตร

"โดยจะได้รับเกียรติบัตร   เมื่อทำคะแนนได้เกินร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ  (16 ข้อขึ้นไป)   โดยนักเรียนสามารถสืบค้นหาเกียรติบัตรหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จประมาณ 5 นาที"

  และสำหรับนักเรียนที่ผ่านทั้ง 8 หลักสูตร  จะได้รับเกียรติบัตร "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา 64" อีก  1 ใบจ้า

__________________________________________________________________

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม  สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านทางช่องทาง Line  ที่  https://lin.ee/rLRLTb7  

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ  ที่เว็บไซต์  https://social.wr.ac.th/fansocwr64

สอบครบ 8 หลักสูตรแล้ว อย่าลืมยืนแจ้งขอรับเกียรติบัตรแฟนพันธุ์แท้ด้วยนะ

[เปิดรับแจ้ง] แจ้งหลักฐานเพื่อขอรับเกียรติบัตรรวม


สอบครบ 8 หลักสูตรแล้ว อย่าลืมยืนแจ้งขอรับเกียรติบัตรแฟนพันธุ์แท้ด้วยนะครับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 8 หลักสูตร  สามารถเลือกทำได้โดยคลิกที่ภาพได้เลยครับ

"โดยจะได้รับเกียรติบัตร   เมื่อทำคะแนนได้เกินร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ  (16 ข้อขึ้นไป)   โดยนักเรียนสามารถสืบค้นหาเกียรติบัตรหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จประมาณ 5 นาที"

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 8 หลักสูตร  สามารถเลือกทำได้โดยคลิกที่ภาพได้เลยครับ

"โดยจะได้รับเกียรติบัตร   เมื่อทำคะแนนได้เกินร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ  (16 ข้อขึ้นไป)   โดยนักเรียนสามารถสืบค้นหาเกียรติบัตรหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จประมาณ 5 นาที"