สำหรับส่งไฟล์ Infographic กิจกรรมการประกวดการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สำหรับนักเรียน)

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4 คือ

2 เงื่อนไข 3 ห่วงพอเพียง 4 มิติคุณภาพ

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

อย่าลืมใส่ชื่อ นามสกุล และโรงเรียน ในผลงานด้วยนะครับ

สำหรับส่งไฟล์ Infographic กิจกรรมการประกวดการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สำหรับนักเรียน) (การตอบกลับ)