บทเรียนออนไลน์ ส 30242  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ห้องเรียนนักลงทุน และความฉลาดรู้ด้านการเงิน

Keywords : การลงทุน | ความฉลาดรู้ทางการเงิน

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

วัตถุประสงค์  

เมื่อจบ  Learning unit 2 จะทำให้นักเรียนสามารถ

สื่อการสอน เรื่อง "FINANCIAL BOOK" เศรษฐศาสตร์กับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) [ใช้เฉพาะภายในโรงเรียนวัชรวิทยาเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก]

เอกสารประกอบการเรียน : เศรษฐศาสตร์กับการวางแผนการเงิน "FINANCIAL BOOK"  

นักเรียนสามารถกดที่รูปภาพหรือรายการด้านล่าง เพื่อเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่ต้องการได้เลยจ้า

[ใช้เฉพาะภายในโรงเรียนวัชรวิทยาเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก]

แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม Learning unit 2 : ห้องเรียนนักลงทุน และความฉลาดรู้ด้านการเงิน

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 2 : ห้องเรียนนักลงทุน และความฉลาดรู้ด้านการเงิน