ยินดีต้อนรับสู่ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกาศ

15 ม.ค. 2565 - ประกาศคะแนนเก็บไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 23.50 น. โปรดเข้าตรวจสอบเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง

1 ม.ค. 2565 - ช่วงเวลาทำคะแนนเก็บ 50 คะแนนแรก ระบบจะมีการประมวลผลคะแนนตลอดเวลา ให้ตรวจสอบจากเวลาอัปเดตของสมุดคะแนนประกอบด้วยจ้า

1 พ.ย. 2564 - เปิดระบบคะแนน ภาคเรียนที่ 2-2564

คะแนนรวม วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7 คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7 คลิกเพื่อเปิดดูคะแนนดิบจากแบบทดสอบ สรุปผลการวิเคราะห์ผผู้เรียนฉบับเรียงลำดับ

คะแนนรวม วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6 คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6 คลิกเพื่อเปิดดูคะแนนดิบจากแบบทดสอบ สรุปผลการวิเคราะห์ผผู้เรียนฉบับเรียงลำดับ

คะแนนรวม วิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6 คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6 คลิกเพื่อเปิดดูคะแนนดิบจากแบบทดสอบ สรุปผลการวิเคราะห์ผผู้เรียนฉบับเรียงลำดับ