เรียนออนไลน์ "วัชรวิทยา" [เว็บสำรอง]

กำหนดสอบกลางภาคเรียน ช่วง จ. 16 - ศ. 20 .ค. 2564

ผ่านระบบ WR E-learning "moodle LMS"

โดยในสัปดาห์ดังกล่าว จะไม่มีการจัดการเรียนการสอน

สำหรับตารางสอบ กรุณาติดตามประกาศจากทางโรงเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • ม.1/1

 • ม.1/2

 • ม.1/3

 • ม.1/4 ผู้ดูแลระบบจะเปิดห้องตอน 08.20 น. ปิดห้อง 16.00 น. ทุกวัน จะรีเซตห้องทุกวัน ให้เข้าจากทางเว็บไซต์เท่านั้น

 • ม.1/5 ผู้ดูแลระบบจะเปิดห้องตอน 08.20 น. ปิดห้อง 16.00 น. ทุกวัน จะรีเซตห้องทุกวัน ให้เข้าจากทางเว็บไซต์เท่านั้น

 • ม.1/6

 • ม.1/7

 • ม.1/8

 • ม.1/9

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้องติวออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ข้อแนะนำสำหรับห้องติว

  1. ต้องให้ครูผู้สอนเข้าเป็นคนแรก เพื่อที่ห้องจะรองรับได้ 250 คน

  2. ให้ติดตามข่าวสารจาก Line Openchat แจ้งข่าวสารติว ม.6 ปี 2564 คลิกเพื่อเปิดลิงก์

 • กำหนดการติว

  1. วันจันทร์ เวลา 16.30 - 18.30 น. วิชาภาษาไทย โดย ครูสุรพงษ์ กล่ำบุตร

  2. วันอังคาร เวลา 16.30 - 18.30 น. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย ครูพรชัย โพธิ์มากและคณะฯ

  3. วันพุธ เวลา 16.30 - 18.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ โดย ครูภัคจิรา กิติสิริบัณฑิต

  4. วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 18.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ โดย ครูพงศธร เชียงสีทอง

ห้องเฉพาะนักเรียน [สำหรับการประชุมแบบกลุ่มของนักเรียน]

 • นักเรียนกลุ่มใดที่ต้องการให้สร้างห้องประชุมแบบกลุ่มให้ สามารถแจ้งความประสงค์ที่ผู้ดูแลระบบ ทางไลน์ ได้นะครับ

 • ห้องเฉพาะนักเรียน 001

WR e-Learning ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Learning Management System) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ และสามารถใช้เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบโดยให้บริการระบบสำหรับครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนวัชรวิทยา

คู่มือการใช้งาน

Moodle Tips - [For Student] สิ่งที่นักเรียนต้องรู้
Tech Tips - [For Techer] ระบบ Meet รร.