เรียนออนไลน์ "วัชรวิทยา" [เว็บสำรอง]

ปิดปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์หลัก ท่านสามารถใช้งานจากเว็บไซต์สำรองได้ตามปกติ

และจะเปิดให้บริการเวอร์ชั่นใหม่ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ระบบการเรียนการสอน - สอบ WR MOODLE LMS

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.1 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.2 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.3 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.4 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [ระบบเดิม]

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.5 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [new google meet]

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.6 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์

ห้องติวออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ข้อแนะนำสำหรับห้องติว

  1. ต้องให้ครูผู้สอนเข้าเป็นคนแรก เพื่อที่ห้องจะรองรับได้ 250 คน

  2. ให้ติดตามข่าวสารจาก Line Openchat แจ้งข่าวสารติว ม.6 ปี 2564 คลิกเพื่อเปิดลิงก์

 • กำหนดการติว

  1. วันจันทร์ เวลา 16.30 - 18.30 น. วิชาภาษาไทย โดย ครูสุรพงษ์ กล่ำบุตร

  2. วันอังคาร เวลา 16.30 - 18.30 น. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย ครูพรชัย โพธิ์มากและคณะฯ

  3. วันพุธ เวลา 16.30 - 18.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ โดย ครูภัคจิรา กิติสิริบัณฑิต

  4. วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 18.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ โดย ครูพงศธร เชียงสีทอง

  5. วันศุกร์ เวลา 16.30 - 18.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ พี่อุ๋ย [วิทยากรภายนอก]

ห้องเฉพาะนักเรียน [สำหรับการประชุมแบบกลุ่มของนักเรียน]

 • นักเรียนกลุ่มใดที่ต้องการให้สร้างห้องประชุมแบบกลุ่มให้ สามารถแจ้งความประสงค์ที่ผู้ดูแลระบบ ทางไลน์ ได้นะครับ

 • ห้องเฉพาะนักเรียน 001