ข่าวประกาศ

27 มี.ค. 2564 - ติดตามทวงงาน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

24 มี.ค. 2564 - ประกาศคะแนนเก็บล่าสุดเมื่อ 24 มีนาคม 2564 เวลา 22.40 น.

https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/score/2563-2

 • คะแนนครบทุกจุด

 • ปรับสีสถานะเรียบร้อยแล้ว โดย

  • สีแดง คือส่งงานไม่ครบ หรือส่งครบแต่ต้องดำเนินการติดต่อครูผู้สอน

  • สีเขียว คือ ครบแล้ว

 • ใครที่ขาดงาน คะแนนไม่ครบ หรือจะสอบถาม ติดต่อ่านช่องทางต่าง ๆ นะครับ

8 ก.พ. 2564 - สมุดคะแนน จะเริ่มปรับคะแนนเป็นรายวัน เมื่อนักเรียนส่งงานหรือสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบคะแนนได้ครับ

2 ก.พ. 2564 - แจ้งนักเรียนชั้น ม.5/1 - ม.5/5 สามารถตรวจสอบคะแนน 50 คะแนนแรก และรายชื่อผู้ที่ต้องสอบซ่อม ที่ https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/score/2563-2

  • สำหรับการสอบซ่อม สำหรับห้อง 5/2 - 5/5

   • ใครที่ได้เกิน 10 คะแนน แต่ไม่ถึง 12 คะแนน ให้ทำ Mind mapping สรุปความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา 8 ตอน ลงในกระดาษเอ 3 ตามตัวอย่างที่จะลงให้ หากงานไม่เรียบร้อย ขออนุญาตไม่รับงาน

   • ใครที่ได้ต่ำกว่า 10 คะแนนลงไป ให้ทำ Mind mapping สรุปความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา 8 ตอน ลงในกระดาษเอ 3 ตามตัวอย่างที่จะลงให้ เมื่อทำเสร็จ ให้นำมาส่งพร้อมสอบซ่อมที่ครูนายนะครับ

 • สำหรับ 5/1 จะชี้แจงวิธีการแก้ในชั้นเรียน เนื่องจากเจอพรุ่งนี้ (3 ก.พ. 64)

  • ทั้งนี้ นักเรียนที่ไม่ประสงค์จะแก้ ก็ไม่เป็นอะไรนะครับ แต่ข้าพเจ้าขอยึดคะแนนตามที่กรอกไว้ในสมุดคะแนนในการส่งเกรดที่วิชาการ ดังนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนในการดำเนินการติดตาม เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับ

16 พ.ย. 2563 - เปิดระบบคะแนน ภาคเรียนที่ 2-2563

คะแนนรวม วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1 - ม.5/5

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 32103 เศรษฐศาสตร์

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 32103 เศรษฐศาสตร์

ติดตามงาน 27032563.pdf

คะแนนสอบก่อนเรียน Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

คะแนนรวม วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30231 การบริหารรัฐกิจ

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30231 การบริหารรัฐกิจ

ภาระงานรายวิชา 22 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อเปิดดูเอกสาร