Instruction media

มุมแจกไฟล์ให้นักเรียน

ข้อสอบ O - NET 9 วิชาสามัญ สรุปต่าง ๆ

หนังสือเสริมความรู้เพิ่มเติม

  • หนังสือเศรษฐศาสตร์...เล่มเดียวอยู่ - ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลด

  • หนังสือ "เศรษฐศาสตร์มหภาค ภาษาคน" คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หนังสือติวเข้ม O-NET GET 100 ม.ปลาย วิชาสังคมศึกษา

#แจกฟรี ชุดใหญ่ One Page สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ O-Net วิชาพื้นฐาน "ทุกวิชา" ตัวช่วยครูยกระดับคะแนน O-NET กันแบบทั้งโรงเรียน โหลดเลย >> http://bit.ly/ONET2019

==================

Trainflix แพลตฟอร์มหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ ครบทุกวิชาทุกช่วงชั้นกว่า 106 หลักสูตร กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ

โหลดเลย www.trainflix.com เข้าไปที่ How to คู่มือการใช้งาน

สอบถามเพิ่มเติม m.me/trainflixthailand

Line@ : @trainflix http://nav.cx/cEGvBtK

#Trainflix #เพื่อครูไทยพัฒนาไปด้วยกัน #พัฒนาครูยุคAIด้วยการอบรมออนไลน์ #เครือข่ายอบรมครู #การศึกษา

มุมดาวน์โหลดครู

แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ของครูนาย สังคมศึกษา

  1. เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1 (โรงเรียนวัชรวิทยา) (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

  2. เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ส 22101 สังคมศึกษา 3 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

  3. เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ส 22102 สังคมศึกษา 4 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

  4. เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ส 23105 ประวัติศาสตร์ 5 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

  5. โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

  6. โครงการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

แจกฟรี เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

  1. กระดาษคำตอบ Zipgard แบบ 20 - 100 ข้อ คลิกเลย

แจกกระดาษคำตอบแบบหมุน ชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แจกกระดาษคำตอบแบบหมุน ชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20, 30, 44, 60 และ 92 ข้อ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แผนการจัดการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ

Instruction media

ศาสนสถานแห่งศรัทธาในประเทศอาเซียน.pdf

เอกสารประกอบการเรียนการสอนประเภทหนังสือเล่มใหญ่ (ฺBig Book) เรื่อง ศาสนสถานแห่งศรัทธาในอาเซียน (Places of religious importance in ASEAN countries.)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2557

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

BowringTreaty-150dpi.pdf

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษแลประเทศสยาม (Treaty of Friendship and Commerce between the British Empire and the Kingdom of Siam)

หนังสือสัญญาเซอยอนโบวริง หรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่า สนธิสัญญาเบาว์ริง (อังกฤษ: Bowring Treaty) เป็นสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำกับสหราชอาณาจักร ลงนามเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดยเซอร์จอห์น เบาว์ริง ราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย เข้ามาทำสนธิสัญญา ซึ่งมีสาระสำคัญในการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยาม มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ โดยการสร้างระบบการนำเข้าและส่งออกใหม่ เพิ่มเติมจากสนธิสัญญาเบอร์นี สนธิสัญญาฉบับก่อนหน้าซึ่งได้รับการลงนามระหว่างสยามและสหราชอาณาจักรใน พ.ศ. 2369

สนธิสัญญาดังกล่าวอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าเสรีในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในอดีตการค้าของชาวตะวันตกได้รับการจัดเก็บภาษีอย่างหนัก สนธิสัญญาดังกล่าวยังอนุญาตให้จัดตั้งกงสุลอังกฤษในกรุงเทพมหานครและรับประกันสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ตลอดจนอนุญาตให้ชาวอังกฤษสามารถถือครองที่ดินในสยามได้

Commemorative_Book.pdf

Commemorative Book ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำ หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ซึ่งได้รวบรวมภาพธนบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ออกใช้หมุนเวียนและธนบัตรที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ พร้อมให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้ทั้งในรูปแบบ e-book และ ไฟล์ PDF​​

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก.pdf

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" หนังสือทรงคุณค่าน่าอ่าน

ขอเชิญชวนคนไทยเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าจากหนังสือ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธีตั้งแต่โบราณกาล ลำดับขั้นตอนการเตรียมพระราชพิธี การประกอบพระราชพิธี เครื่องราชกกุธภัณฑ์ สถานที่ตั้งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด เป็นต้น

เว็บที่สามารถเลือกพิมพ์แผนที่ทั่วโลกได้หลายขนาด แผนที่เป็นแบบลายเส้นสามารถนำมาตัดเป็นจิ๊กซอว์ หรือ ระบายสีได้

Print free maps large or small; from 1 page to almost 7 feet across; PC or Mac. For classroom and student use. MegaMaps requires Adobe Flash. Free online software—no downloading or installation.

Print out maps in a variety of sizes, from a single sheet of paper to a map almost 7 feet across, using an ordinary printer. You can print single page maps, or maps 2 pages by 2 pages, 3 pages by 3 pages, etc. up to 8 pages by 8 pages (64 sheets of paper; over six feet across!).

๑๐ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี.pdf

๑๐ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

แผนที่สุดคลาสสิกของเมืองปารีส ปี 1553 โดย Truschet et Hoyau เข้าไปชมและดาวน์โหลดได้ฟรี ภาพคมชัด ความละเอียดสูง

.

หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้

กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Infographic Book & Augmented Reality) เนื้อหา วิชาภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สากล และอาเซียน.

🔥 #แจกฟรี กับไฟล์ Vector แผนที่ประเทศไทยรูปแบบสวยสดงดงาม แยกเป็นทีละจังหวัด หรือ แต่ละภาคก็ได้ ! เหมาะกับการนำไปทำทั้ง Infographic, ใส่ข้อมูลลงเว็บ และ Motion Graphic ทั้งหมดนี่ฟรี !!

🤩 คงเคยเซงๆ กันใช่ไหมเวลาจะเลือกทำรายงาน หรือ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับประเทศล้วนหา Asset มาทำยากเหลือเกินน ! วันนี้ BorntoDev มีตัวช่วยแบบฟรี ๆ นำไปใช้งานทั่วไปส่วนตัว และ เชิงพาณิชย์ก็ได้เช่นกัน

โดยการดาวน์โหลดในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ แต่สามารถอ่านรายละเอียดข้อกำหนดการใช้งาน และ ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่เลย

แผนที่สุดคลาสสิกของเมืองปารีส ปี 1553 โดย Truschet et Hoyau เข้าไปชมและดาวน์โหลดได้ฟรี ภาพคมชัด ความละเอียดสูง

ชวนเด็ก ๆเล่นเกมกันเถอะ สนุก ได้ความรู้ ได้ภาษา

คู่มือการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์และสังคม (SEL) และ HBL

inskru และ Life Education ขอขอบพระคุณคุณครูอีกครั้งที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ผ่านการตอบแบบสอบถามดังกล่าว insKru และ Life Education ขอมอบคู่มือการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์และสังคม (SEL) และ HBL

ตามไฟล์ที่แนบไว้ด้านล่างค่ะ

คุณครูสามารถติดตามไอเดียการสอน ข่าวสารทางการศึกษา และ โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้ทาง

Facebook inskru (https://www.facebook.com/InskruThailand/) และ Facebook Life Education (https://www.facebook.com/lifeeducationth)

#สำหรับคุณครู #แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กฎหมายในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม


ประเทศไทยเมื่อ 750 ล้านปีที่แล้ว เป็นอย่างไรบนแผ่นเปลือกโลก ? ชวนดูเว็บไซต์แผนที่ ที่พาย้อนไปดูหน้าตาของโลกในยุคต่างๆ

เอียน เว็บสเตอร์ (Ian Webster) ผู้ออกแบบแผนที่ออนไลน์นี้ เล่าว่า แผนที่นี้จะแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของโลกเรามีความเป็นพลวัตร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ "ประวัติศาสตร์ของโลกยาวนานเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ และการจัดเรียงตัวของแผ่นเปลือกโลก และทวีปในปัจจุบันเป็นอุบัติเหตุของกาลเวลา ซึ่งจะแตกต่างกันมากในอนาคต และโลกอาจอยู่ได้นานกว่าเราทุกคน" เขากล่าว

เข้าไปดูเว็บไซต์แผนที่โลกนี้ได้ที่ https://dinosaurpictures.org/ancient-earth#120

นานาสาระพระพุทธศาสนา โดย คุณครูสุวารี ยอดศรี

เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาพระพุทธศาสนา ส 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา จำนวน 13 เล่ม


ขออนุญาตแบ่งปันหนังสือดีครับ

#ภาษาสันสกฤตสำหรับบุคคลทั่วไป ผศ.ดร. ระวี จันทร์ส่อง

กดลิงก์อ่านได้เลยครับ

เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไปกับศาลยุติธรรม.pdf

👩🏼‍🤝‍👩🏻👩🏽‍🤝‍👩🏼 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ประธานศาลฎีกาขอมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปกับศาลยุติธรรม” เป็นของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับศาลยุติธรรม เส้นทางการเป็นผู้พิพากษา และสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย รวมทั้งแนะนำศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา หรือ Open Court

⏩ ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา หรือ Open Court เพื่อเข้าชมอาคารศาลฎีกาที่สวยงาม พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย ความเป็นมาของศาลยุติธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเรื่องน่ารู้อีกมากมาย

👉 คลิกที่ลิงก์ เพื่อเปิดอ่าน