คลังข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ข้อสอบเตรียมตัวแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสนามต่าง ๆ (มหาวิทยาลัย) และการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ

รวบรวมและเฉลยโดย ครูนาย สังคมศึกษา และทีมงาน #ลอว์วอรอ

หากต้องการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์คลังข้อสอบ สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ninesoc

FacebookLink

คลังข้อสอบจำลอง สำหรับเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (วันรพี)

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายสนามต่าง ๆ

เฉพาะลอว์วอรอและผู้สนับสนุนเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ข้อสอบเตรียมตัวแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) และการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสนามต่าง ๆ (มหาวิทยาลัย) ปีการศึกษา 2566

แบบไฟล์แยก สนใจติดต่อได้เลยครับ

แบบรูปเล่ม (PDF)  เร็ว ๆ นี้

รวบรวมและเฉลยโดย ครูนาย สังคมศึกษา

และทีมงาน #ลอว์วอรอ

FacebookLink

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 1 x ข้อสอบแข่งขันวันรพีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 2 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) รอบคัดเลือกภาค 6, รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ปี 65 พร้อมเฉลย [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 3 x ข้อสอบแข่งขันรพีวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ปี 64 - 65  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 4 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือก ภาค 6 ปี 2560  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 5 x แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [F]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 6 x ข้อสอบพิเศษ (MOOK UP BY NINE) ได้แก่ ข้อสอบO-NET, ข้อสอบ A-Level 70 Soc ปี 2566 , จากการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2561 [F]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 7 x แข่งขันรพีวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ (ลำปาง) 60,62  [F]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 8 x ข้อสอบตอบปัญหากฎหมาย ม.ราชภัฎกำแพงเพชร ปี 65 [F]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 9 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี รอบคัดเลือกระดับจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2565 [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 10 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายภายในโรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2565   [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 11 x ข้อสอบพิเศษ (MOOK UP BY NINE) ได้แก่ ข้อสอบแข่งขันศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี, ข้อสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (รอบชิงชนะเลิศ) ปี 2565, และอื่น ๆ

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 12 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ปี 2562  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 13 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ปี 2562  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 14 x ข้อสอบพิเศษ [MOOK UP] อัตนัย [อยู่ในระหว่างจัดทำ]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 15 x ข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่ง [อยู่ในระหว่างจัดทำ]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 16 x ข้อสอบกฎหมาย trueplookpanya  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 17 x ข้อสอบกฎหมาย สนามมหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 18 x ข้อสอบตอบปัญหากฎหมายวันรพี รอบคัดเลือกจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2566  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 19 x ข้อสอบตอบปัญหากฎหมายวันรพี รอบคัดเลือกจังหวัดบึงกาฬ ปีการศึกษา 2565  [FULL เฉลยแยก]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 20 x ข้อสอบตอบปัญหากฎหมายวันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2566  [รอจัดทำ]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 21 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดกำแพงเพชร  [FULL เฉลยแยก]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 22 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกจังหวัดพัทลุง  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 23 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดพิจิตร  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 24 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกจังหวัด (บึงกาฬ, กาฬสินธุ์, สกลนคร, ตาก)  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 25 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (สระบุรี, หนองบัวลำภู, นครพนม)  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 26 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (อุบลราชธานี, สระแก้ว, นางรอง)  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 27 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (นนทบุรี, มหาสารคาม) [F เหลือสารคาม]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 28 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (สุโขทัย, พิษณุโลก, อุทัยธานี] [FULL]

สำหรับเตรียมตัวรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 2566

เฉพาะลอว์วอรอผู้สนับสนุนเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ไว้เปิดฟังตอนที่ทำข้อสอบเครียด ๆ นะครับ

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 29 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับภาค 6 ภาค 3 ปี 2566 และภาค 5 ปี 2565 (ม.ปลาย)  [ภ.6 รอ, ภาค 3, 5 F]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 30 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาคระดับกรุงเทพมหานคร และภาค 6 ปี 2566 (อุดมศึกษา)  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 31 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับภาค 4 ภาค 5 ภาค 9 ปี 2566  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 32 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2566 รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิ [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 33 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย PSU LAW QUIZ 2023 นิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ สนาม ม.ทักษิณ ปี 2566  [กำลังจัดทำ]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 34 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับภาค 2 ปี 2566  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 35 x 😀 ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา) ปี 2566  [F&ยังไม่ใส่เฉลย] 😀

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 36 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 ฉบับรวมข้อสอบจากหลายจังหวัด คละสนามแข่งขัน ปี 2566  [ปัจจุบัน ณ 280866 มี 1 สนาม 15 ข้อ]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 37 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  [รอจัดทำ]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 38 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ปี 2566 [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 39 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับภาค 8 ปี 2566  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 40 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2566 คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  [FULL]

ชุดไตรภาคีโกงความตาย (ชุดที่ 41 - 43)

เฉพาะลอว์วอรอผู้สนับสนุนเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 41 x รวมคำถามพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากทุกสนามแข่งขัน  [F สรุปจากชุด 1 - 40]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 42 x รวมคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม และความรู้จากพรบ.ศาลเยาวชนฯ จากทุกสนามแข่งขัน  [F สรุปจากชุด 1 - 40]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 43 x รวมคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากทุกสนามแข่งขัน  [F สรุปจากชุด 1 - 40]

สำหรับเตรียมตัวปีการศึกษา 2/2566 - 2567 (เริ่มตั้งแต่ชุดที่ 44)

เฉพาะลอว์วอรอผู้สนับสนุนเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 44 x ข้อสอบคัดตัวแทนของโรงเรียนวัชรวิทยา สำหรับรายการแข่งขันของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [F ชุด 1 จำนวน 12 ข้อ]

ข้อสอบคัดตัว ชุดที่ 1 (รหัส 0000000000)

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 44 1/2 x ข้อสอบคัดตัวแทนของโรงเรียนวัชรวิทยา สำหรับรายการแข่งขันของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [F ชุด 2 จำนวน 20 ข้อ]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 45 x ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566  สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  [F-ไม่มีเฉลย]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 46 x ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานนิตินิทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2566 (LawQuiz Chula 2023)   [F-ยังไม่ได้ใส่เฉลย]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 47 x ข้อสอบฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แบบปรนัย สำหรับเตรียมตัวแข่งขัน ปี 2566 - 2567  [F-ไม่มีเฉลย]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 48 x ข้อสอบการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันเปิดบ้านวิชาการ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566  [F-รอใส่เฉลย]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 49 x ข้อสอบการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขานิติศาสตร์ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566  [F-รอใส่เฉลย]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 50 x รวมข้อสอบแข่งขันกฎหมาย (ฉบับที่ MOU แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนระยองวิทยาคม มากกว่า 1000 สไลด์) (เฉพาะลอว์วอรอเท่านั้น รหัสเฉพาะต่างหาก)  😀[อัพเดทต่อเนื่อง]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 51 x ข้อสอบการจัดการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม “วันรพี 2566” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 5 กันยายน 2566  [F-ยังไม่ได้ใส่เฉลย]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 52 x ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560  สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   [F-ไม่มีเฉลย]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 53 x ข้อสอบการจัดการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   [FFF]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 54 x ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   [FFF]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ xx x ข้อสอบการจัดการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   [รอจัดทำ]

คลังข้อสอบจำลอง สำหรับเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ

เฉพาะลอว์วอรอและผู้สนับสนุนเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ข้อสอบจำลอง สำหรับเตรียมแข่งขัน

ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อสอบรัฐธรรมนูญ [PPT] ชุดที่ 1 x รวมข้อสอบแข่งขันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทุกสนาม (2560 - 2566)  [ถอดจากชุด 1 - 21 สมบูรณ์ รวมลอว์จุฬา65]

ข้อสอบรัฐธรรมนูญ [PPT] ชุดที่ 2 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 5 (2566) มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  [สมบูรณ์]

ข้อสอบรัฐธรรมนูญ [PPT] ชุดที่ 3  [ชุด 13 เดิม] x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ปี 2562  [FULL]

ข้อสอบรัฐธรรมนูญ [PPT] ชุดที่ 4   x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปี 2566 รอบคัดเลือก [รอ]

ข้อสอบรัฐธรรมนูญ [PPT] ชุดที่ 5   x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ [รอ]