ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกาศ

31 .. 2565 - เปิดระบบคะแนน ภาคเรียนที่ 2-2565

31 ต.ค. 2565 - สมุดคะแนน จะยึดตามวันที่ล่าสุดในสมุดคะแนน กรณีมีการส่งงานเข้ามาหลังเวลาที่อัพเดตในสมุดคะแนน ให้เก็บหลักฐานการส่งงานไว้ สมุดคะแนนไม่ได้อัพเดตตลอดเวลา แต่อัพเดตเป็นรายครั้งเมื่อครูผผู้สอนมาเช็คงานเพื่อลงคะแนน ยึดเวลาตาม Google from เป็นสำคัญ

31 ต.ค. 2565 - ไม่รับส่งสมุดแล็คเชอร์เป็นเล่ม รับเฉพาะการสแกนไฟล์ส่งเท่านั้น งานใดที่จะรับเป็นกระดาษ จะมีการแจ้งทุกครั้งและต้องส่งเป็นแบบออนไลน์ควบคู่ หากไม่ได้แจ้ง ให้ส่งเฉพาะผ่านระบบออนไลน์

9 ม.ค. 2566 - ตรวจทาน 50 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน ภายใน 11 ม.ค. 2566 ก่อน 15.00 น. ดูได้ที่เว็บไซต์ https://nine.wr.ac.th/score/2565-2

13 มี.ค. 2566 - ตรวจทาน 100 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน ภายใน 14 มี.ค. 2566 ก่อน 16.00 น. ดูได้ที่เว็บไซต์ https://nine.wr.ac.th/score/2565-2

ตรวจทาน 100 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ]

ตรวจทาน 100 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th

หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน 

ภายใน 28 มี.ค. 2566 ก่อน 13.00 น. (เฉพาะ ม.6/6)

และ ภายใน 14 มี.ค. 2566 ก่อน 16.00 น. (สำหรับ ม.5)

การประเมินครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2565

😆😀😄😁😅 ภาพรวมท้ายเทอม เรื่อง การเรียนช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ฟีดแบ็กครูนายหน่อยนะ 2/2565 คลิกประเมินใน inskru.com 

การเรียนช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ฟีดแบ็กครูนายหน่อยนะ  คลิกเพื่อตอบแบบประเมิน

ผลการประเมินแยกรายคนสำหรับครูนายอ่านคนเดียว คลิก       ผลการประเมินในภาพรวม ฉบับเผยแพร่

ประกาศติด ร. , มส. และ 0  ภาคเรียนที่ 2/2565

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าผลการเรียนเป็น ร และ มส. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตรวจทานกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ

จุดตรวจสอบสมุดคะแนนเก็บ [Excel 365]

กรุณาเลือกวิชาที่ต้องการตรวจสอบ โดยการกดเมนูที่ซ่อน แล้วกดที่รูปภาพ กรอกรหัสผ่าน และตรวจสอบได้เลยครับ

คะแนนรวม  วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

คะแนนรวม  วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6  คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

คะแนนรวม  วิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6  คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

คะแนนรวม  วิชา ส 30290 สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30290 สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ม.6/6  คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

ตรวจทานคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2565

ตรวจทาน 50 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th

หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน 

ภายใน 11 ม.ค. 2566 ก่อน 22.00 น.

สารสนเทศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2565