ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกาศ

31 .. 2565 - เปิดระบบคะแนน ภาคเรียนที่ 2-2565

31 ต.ค. 2565 - สมุดคะแนน จะยึดตามวันที่ล่าสุดในสมุดคะแนน กรณีมีการส่งงานเข้ามาหลังเวลาที่อัพเดตในสมุดคะแนน ให้เก็บหลักฐานการส่งงานไว้ สมุดคะแนนไม่ได้อัพเดตตลอดเวลา แต่อัพเดตเป็นรายครั้งเมื่อครูผผู้สอนมาเช็คงานเพื่อลงคะแนน ยึดเวลาตาม Google from เป็นสำคัญ

31 ต.ค. 2565 - ไม่รับส่งสมุดแล็คเชอร์เป็นเล่ม รับเฉพาะการสแกนไฟล์ส่งเท่านั้น งานใดที่จะรับเป็นกระดาษ จะมีการแจ้งทุกครั้งและต้องส่งเป็นแบบออนไลน์ควบคู่ หากไม่ได้แจ้ง ให้ส่งเฉพาะผ่านระบบออนไลน์

9 ม.ค. 2566 - ตรวจทาน 50 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน ภายใน 11 ม.ค. 2566 ก่อน 15.00 น. ดูได้ที่เว็บไซต์ https://nine.wr.ac.th/score/2565-2

ตรวจทาน 50 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th

หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน

ภายใน 11 ม.ค. 2566 ก่อน 22.00 น.

ตรวจทานกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ

จุดตรวจสอบสมุดคะแนนเก็บ [Excel 365]

กรุณาเลือกวิชาที่ต้องการตรวจสอบ โดยการกดเมนูที่ซ่อน แล้วกดที่รูปภาพ กรอกรหัสผ่าน และตรวจสอบได้เลยครับ

คะแนนรวม วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

คะแนนรวม วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

คะแนนรวม วิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

คะแนนรวม วิชา ส 30290 สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30290 สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ม.6/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย