การเรียนการสอนธรรมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.กำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ - News

สารสนเทศธรรมศึกษาสนามหลวง พุทธศักราช 2565

แบบฟอร์มขอสมัครเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ปีพุทธศักราช 2563

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษา ตรี - โท - เอก ระดับมัธยมศึกษา ปี 2563 (ยังไม่เปิดให้ตรวจสอบข้อมูล)

มุมความรู้สำหรับนักเรียน - คุณครู

ข่าว-สำหรับนักเรียน

ข่าว-สำหรับคุณครู

ดาวน์โหลด