ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พ.ศ. 2562 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

ธรรมศึกษาชั้นตรี มัธยมศึกษา

คลิก https://drive.google.com/open?id=14_vA6iqf33Rwh1yrUVYVJXkeG5RMzx9w

ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยมศึกษา

คลิก https://drive.google.com/open?id=10wcDyQnICZDQpCTczY0pMN62su5HHBJt

ธรรมศึกษาชั้นเอก มัธยมศึกษา

คลิก https://drive.google.com/open?id=1NtEh-cO5xMVD02U4SAyCh0sIR4JxJMq4


ดูด้วยตนเองเพิ่มเติม คลิกเลย http://www.gongtham.net/passlist/

สำหรับประกาศนียบัตร จะมีกำหนดแจกในภายหลังครับ

5 พ.ย. 2562 - ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ปี 2562 ที่ www.dhammastudy.org/entrance

6 ส.ค. 2562 ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้วนะครับ จะแจ้งกำหนดเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ

29 ก.ค. 2562 - ขอให้นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษา ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/naynaiac/Moral-project/Dhamma-Studies กดเลือกตามชั้นที่สมัครเรียน จะขึ้นไฟล์ Excel ให้ตรวจสอบนะครับ หากมีข้อมูลผิด ให้แจ้งใน Inbox นะครับ

25 พ.ค. 2562 - ขอให้นักเรียนชั้น ม.2 - ม.6 ทุกคนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษา ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/naynaiac/Moral-project/Dhamma-Studies กดเลือกตามชั้นที่สมัครเรียน จะขึ้นไฟล์ Excel ให้ตรวจสอบนะครับ หากมีข้อมูลผิด ให้แจ้งใน Inbox นะครับ ส่วน ม.1 ทั้งหมด ลงทะเบียนเรียนชั้นตรีนะครับ รอดึงข้อมูลจากงานทะเบียนนักเรียน ม.4 ที่เข้ามาใหม่ และ ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ที่เข้ามาใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 / 2561 จะมีการติดตามให้มาลงทะเบียนในโอกาสต่อไปครับ

3 พ.ค. 2562 - แจ้งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนใหม่) ลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 จะเลื่อนชั้นเรียนตามผลสอบไล่ปีพุทธศักราช 2561 โดยอัตโนมัติ

ธรรมศึกษาสนามหลวง พุทธศักราช 2562

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษา ตรี - โท - เอก ระดับมัธยมศึกษา ปี 2562 ล่าสุดเมื่อ 6 ส.ค. 62

ธรรมศึกษาสนามหลวง พุทธศักราช 2561

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พ.ศ. 2561 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

ธรรมศึกษาชั้นตรี มัธยมศึกษา

คลิก https://drive.google.com/open?id=19A-CoV5oPpaXSunO3-Za4heu1t2W1zhF

ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยมศึกษา

คลิก https://drive.google.com/open?id=1B6DaZB4iPzBPXoLxL66gmTnxFWcdm6zJ

ธรรมศึกษาชั้นเอก มัธยมศึกษา

คลิก https://drive.google.com/open?id=1GRSZuGTfwGAQVSZcY5tX0C2QJjueaH9R


ดูด้วยตนเองเพิ่มเติม คลิกเลย http://www.gongtham.net/passlist/

สำหรับประกาศนียบัตร จะมีกำหนดแจกในภายหลังครับ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษา ตรี - โท - เอก ระดับมัธยมศึกษา ปี 2561

ธรรมศึกษาสนามหลวง พุทธศักราช 2560

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษาตรี ปี 2560 (สนามสอบโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม)

บัญชีธรรมศึกษาตรี.xlsx

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษาโท ปี 2560 (สนามสอบโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม)

บัญชีธรรมศึกษาโท 2560.xlsx

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนธรรมศึกษาเอก ปี 2560 (สนามสอบโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม)

บัญชีธรรมศึกษาเอก.xlsx

ดาวน์โหลด