ติวสอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์

รวบรวมโดย ครูนายสังคมศึกษา

ชีทติวสอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์  มศว. 65

เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน.pdf
ผ่าโจทย์ A-Level รายวิชาสังคมศาสตร์.pdf
ผ่าโจทย์ TGAT 1 ภาษาอังกฤษ.pdf
ผ่าโจทย์ A-Level รายวิชาคณิตศาสตร์.pdf
คณิตเศรษฐศาสตร์.pdf
ทดลองเรียรายวิชา Principles of Economics.pdf

ชีทติวสอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์  มศว. 64

8 พ.ย.64 เอกสารบรรยาย fast track econ for tcas ภาคบ่าย.pdf
8 พ.ย.64 เอกสารบรรยาย fast track econ for tcas ภาคเช้า.pdf
9 พ.ย.64 เอกสารบรรยาย fast track math for tcas.pdf
10 พ.ย.64 เอกสารบรรยาย fast track english for tcas.pdf

แนะแนวเกณฑ์การสอบเข้าคณะเศรษฐศาสตร์

หลักเกณฑ์สำคัญ ได้แก่ 

วิฃาที่ใช้สอบ ได้แก่ 

1. .