บทเรียนออนไลน์ ส 30227 การบริหารรัฐกิจ

Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม มีเนื้อหา ได้แก่

  • การบริหารรัฐกิจร่วมสมัย

  • การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  • กรณีศึกษาการบริหารรัฐกิจ

เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  • การบริหารรัฐกิจร่วมสมัย

  • การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  • กรณีศึกษาการบริหารรัฐกิจ

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  • การบริหารรัฐกิจร่วมสมัย

  • การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  • กรณีศึกษาการบริหารรัฐกิจ

 • PROJECT

  • กิจกรรมการโต้วาที (DEBATE) การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  • การ Pitching ในประเด็น "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

  • โครงการวิศวกรสังคม #ลอว์วอรอ #lawwr

  • ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม

  • ฝึกเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

TOPIC (0.99) : ฝึกเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

PowerPoint ฉบับ Publish Review ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

รายละเอียดดีเบต 64.pdf

กติกาและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

กิจกรรมการโต้วาที (DEBATE) การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

รายละเอียดกติกาและความรู้สำหรับนักเรียน

ปี 2565 หัวข้อ - ประเด็นการโต้วาที (DEBATE) การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

23 มกราคม 2565

 • คู่ที่ 1 : จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยการด่า

 • คู่ที่ 2 : ความล้มเหลวของรัฐบาลสะท้อนผ่านงานการกุศล

 • คู่ที่ 3 : ผู้อำนวยการโรงเรียน ควรมาจากการเลือกตั้งของนักเรียน

25 มกราคม 2565

 • คู่ที่ 4 : มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ควรแบ่งสายการเรียน

 • คู่ที่ 5 : รัฐควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลมากกว่าความปลอดภัยของพลเมือง

คู่พิเศษ

 • คู่ชนะ 1 - 2 : อุตสาหกรรมสื่อลามก ควรทำให้ถูกกฎหมายในไทย

 • คู่ชนะ 3 - 4 - 5 : ย้ายประเทศหนีปัญหาใช่สิ่งที่ถูกหรือไม่


ตัวอย่างหัวข้อ - ประเด็นการโต้วาที (DEBATE) การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

 1. ย้ายประเทศหนีปัญหาใช่สิ่งที่ถูกหรือไม่

 2. จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยการด่า

 3. ความล้มเหลวของรัฐบาลสะท้อนผ่านงานการกุศล

 4. Metaverse พาโลกก้าวไกล ยิ่งกว่าทำลายมนุษยชาติ

 5. เป็นครูที่ตามใจเด็ก VS เป็นครูที่เข้มงวดแล้วถูกเกลียด

 6. รัฐควรสร้างการศึกษาที่มั่นคง มากกว่าเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง

 7. อุตสาหกรรมสื่อลามก ควรทำให้ถูกกฎหมายในไทย

 8. ลัทธิชาตินิยมฉุดรั้งประชาชนจากการเป็นพลเมืองโลก

 9. การเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งเลวร้ายน้อยกว่าการเลือกข้างใดข้างหนึ่ง

 10. ยึดมั่นในอุดมการณ์อันแรงกล้าสำคัญกว่าความก้าวหน้าในชีวิต

 11. การคิดโทษปรับตามอัตราฐานะทางสังคม ดีกว่าการตั้งอัตราคงที่ตามกฎหมาย

 12. การตัดสินคดีโดยคณะลูกขุนให้ความเป็นธรรมได้มากกว่าผู้พิพากษา

 13. การแข่งขันกีฬาโดยแบ่งตามเพศสภาพได้เปรียบกว่าแบ่งตามเพศกำเนิด

 14. การแข่งขันประเพณีไทยกำลังสูญไปเพราะเยาวชนไม่สนใจมากกว่าล้าสมัยคร่ำครึ

 15. สิทธิบัตรวัคซีนโควิด สร้างปัญหามากกว่าประโยชน์

 16. ระบบการศึกษาไทย ลดทอนเสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ

 17. ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีมากกว่าสังคมนิยม

 18. รัฐควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลมากกว่าความปลอดภัยของพลเมือง

 19. ร่วมแสดงออกบนถนน ได้ผลมากกว่าใช้อำนาจผ่านรัฐสภา

 20. ผู้อำนวยการโรงเรียน ควรมาจากการเลือกตั้งของนักเรียน

 21. สื่อมวลชนควรเป็นกลางทางการเมือง

 22. มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ควรแบ่งสายการเรียน

 23. รัฐบาลควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

 24. เทคโนโลยีก้าวหน้าสติปัญญาถดถอย

 25. พ่อแม่ควรเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกตั้งแต่แรกเกิด (ชิงชนะเลิศ LawChulaFest2022)

 26. ระบบอุปถัมภ์ไม่ควรมีอยู่ในระบบราชการ (ชิงที่ 3 LawChulaFest2022)

 27. สื่อควรทำหน้าที่เป็นดั่งกระจกมากกว่าตะเกียง (รอบ 4 ทีมสุดท้าย LawChulaFest2022)

 28. การโคลนนิ่งมนุษย์ควรทำได้อย่างถูกกฎหมาย (รอบ 4 ทีมสุดท้าย LawChulaFest2022)

 29. ศาลทหารไม่ควรมีอยู่ในระบบกฎหมายไทย (รอบ 8 ทีมสุดท้าย LawChulaFest2022)

 30. การอำนวยความสะดวกให้สตรีบางประการ เช่น Lady Parking คือ การให้อภิสิทธิ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น (รอบ 8 ทีมสุดท้าย LawChulaFest2022)

 31. ประเทศไทยไม่เคยพร้อมที่จะก้าวสู่อาเซียน (รอบ 8 ทีมสุดท้าย LawChulaFest2022)

 32. การล้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มิใช่ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย) (รอบ 8 ทีมสุดท้าย LawChulaFest2022)

หัวข้อเพิ่มเติมทั้งหมด คลิก

ผลงานจากการจัดกิจกรรมการโต้วาที (DEBATE) การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

การ Pitching ในประเด็น "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

กำหนดส่ง 15 กุมภาพันธ์ 2566

ESD1002 : Pitching Technique คลิก

หลักสูตร การนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพ : เข้าใจการสร้าง Pitch Deck ให้สวยงามและน่าสนใจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ผ่านเทคนิคการถ่ายทอด โดยการเล่าแบบ Story Telling

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้เข้าใจการสร้าง Pitch Deck ที่น่าสนใจ ผ่านหัวข้อสำคัญในการนำเสนอธุรกิจ

• เพื่อให้สามารถถ่ายทอด ความน่าสนใจของธุรกิจให้ผู้ฟังและนักลงทุนเข้าใจได้ ผ่านการเล่าเรื่องราวแบบ Story Telling และการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการสร้าง Pitch Deck ให้สวยงาม

• เพื่อให้สามารถนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดกติกาการ Pitching

ความรู้ก่อนเริ่มกิจกรรม

ตัวอย่างผลงานจากการจัดกิจกรรมการ Pitching

ผลงานจากการจัดกิจกรรมการ Pitching ในประเด็น "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม