กิจกรรมอบรมกฎหมายสัญจรออนไลน์

20 มกราคม 2565  จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม โรงเรียนวัชรวิทยา

กิจกรรมนี้จะจัดใน

วันที่ "20 มกราคม 2565

เวลา 08.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์วัชรวิทยา 


โดยในงานจะมีการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย  การตอบปัญหาชิงรางวัล และอื่น ๆ  โดยผู้ที่ลงทะเบียนและมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซนต์ จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม - สำรวจหมายเลขบัญชีธนาคาร สำหรับรับเงินรางวัล (กรณีได้รับรางวัลทางผู้จัดการอบรมจะดำเนินการโอนให้นักเรียนโดยตรง)