กิจกรรม DEBATE "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

รายวิชา ส 30227 การบริหารรัฐกิจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

โดย นิติรัฐฯ GEN04  ปีการศึกษา 2566

30 ตุลาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 - กิจกรรม DEBATE "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

รายละเอียดกำหนดเวลาและทีมแข่งขัน

8 กุมภาพันธ์ 2566

9 กุมภาพันธ์ 2566

12 กุมภาพันธ์ 2566


กลุ่มที่ และเลขที่สมาชิกในกลุ่ม

คู่ที่ (จากการสุ่มของครูนาย)

คู่ปกติ

คู่พิเศษ

รายละเอียดกติกาและความรู้สำหรับนักเรียน

รายละเอียดดีเบต 64.pdf