บทเรียนออนไลน์ ส 32103  เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่  5 

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 5 :  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นักเรียนจะสามารถ

PPT for tech unit 5  by T.NINE Only  Click 

Learning unit 5 :  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

[สำหรับ ปี 2563 - 2564] PowerPoint เอกสารประกอบการเรียนรู้ และใบงาน  Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ [ปี 2564]   คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 5 ต้นฉบับเอกสารสอนนักเรียน 32103.pdf

แผนผังความคิด Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ   คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สรุปหน่วย 5.pdf

KEY ลัดนรก ฉบับครูนายคนเดิม  Prat เศรษฐศาสตร์มหภาค

keyนรก.pdf

แผนผังความคิด (Mindmapping) Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ฟัง Podcast ทั้ง 6 EP ได้ที่ >> https://youtube.com/playlist?list=PLZ0vRaBzdrQ25Vo26IbuFqeZuTZF2BmkI

แนะนำ Podcast “บทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคต”

Podcast นี้จัดทำโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ The Standard ซึ่งได้นำเสนอซีรีย์ Podcast ชื่อว่า 50 Years The Making of The Modern Thai Economy ส่งต่อบทเรียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคต

Podcast นี้มีทั้งหมด 6 ตอน ตอนละประมาณ 30-40 นาที เหมาะสำหรับคนที่อยากทำความเข้าใจความเป็นมาของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี 2489 หรือหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในทุกช่วงเวลาจะมีเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองที่สัมพันธ์กันมาโดยตลอด ในบางช่วงเวลาก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเงินของต่างประเทศด้วย รวมไปถึงวิวัฒนาการทางการเงินจนมาถึงปัจจุบัน

เนื้อหาใน Podcast หลายตอนค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนพอสมควร เพราะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติที่เศรษฐกิจและการเมืองจะมีความสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตาม เด็กการเงิน ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มาถกเถียงกันในเรื่องการเมืองแต่อย่างใด ทางผู้จัดทำเองก็จัดทำอย่างเป็นกลาง ต้องการเพียงแค่ให้คนที่สนใจได้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจไทยเท่านั้น

สำหรับใครที่อยากอ่านในรูปแบบหนังสือฉบับเต็ม ทางเกียรตินาคินภัทรเปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ฟรีแล้วที่นี่ >>  https://link.kkpfg.com/vqLON

ฟัง Podcast ทั้ง 6 EP ได้ที่ >> https://youtube.com/playlist?list=PLZ0vRaBzdrQ25Vo26IbuFqeZuTZF2BmkI


แต่ละ EP เขาเล่าถึงอะไรบ้าง?

ฟัง Podcast ทั้ง 6 EP ได้ที่ >> https://youtube.com/playlist?list=PLZ0vRaBzdrQ25Vo26IbuFqeZuTZF2BmkI

...............................................................

Facebook https://www.facebook.com/DekFinance101

FB Group https://www.facebook.com/groups/2881645572091138

Blockdit https://www.blockdit.com/dekfinance

LINETODAY https://today.line.me/th/v2/publisher/10240